„Излишна ли е излишната храна?“ с Байер България

Излиша ли е излишната храна
 
На 29 ноември 2022 г., Байер България проведе за своите служители обучителната програма за намаляване на разхищението на храна „Излишна ли е излишната храна?”. Програмата е насочена към повишаване на информираността по проблема с разхищението на храната и начини за справяне с него. 30 специалисти с различни професионални профили научиха какво е актуалното състояние на проблема в света и у нас, и кои са онези „трикове“ и малки на пръв поглед промени, които биха довели до намаляване на разхищението на храна. 
 
“Излишна ли е излишната храна? Рядко ни остава време за този въпрос в забързаното ежедневие, но когато подреждате хладилника и покупките си и се замислите по него, ще разберете колко е важна тази тема. Най големите разхитители на храна са индивидуалните домакинства – 61 % в световен мащаб, а в България -41%. С този проект се надяваме да се замислим заедно как да управляваме по-ефективно нашите ресурси и да споделим идеи как да намалим разхищението на храна. Визията на Байер е “Здраве за всички, глад за никого“ и този проект е една малка стъпка към осъществяване на тази мисия. “ , сподели Люба Паунова, Управител на Байер България.
 
 
храната IMG_8034
 
Само в България „спасената” храна би могла да нахрани 1,5 млн. души.  По данни на Българска хранителна банка, партньор на програмата, индивидуалният потребител има най-голям дял за разхищението на храна – 61%. Храната, която всички ние не употребяваме, е 1300 милиона тона, а за Европа и България цифрите са съответно 88 милиона тона и 670 000 тона. Тя не достига до 2 млрд. хронично недохранени души в света, а в Европа би могла да нахрани 200 млн. души. Заедно с това, разлагащата се храна е втора, след транспорта по отделяни вредни емисии. 
 
Оказва се, че домакинствата са най-големия разхитител на храна, но има лесни практики, които могат да „спасят“ положението. Внимателно планиране на покупките, пазаруване по списък и правилно подреждане на хладилника са само част от „триковете“, които намаляват изхвърлянето на храна и се отразяват добре на семейния бюджет.
 
„Можем да направим толкова, колкото ни позволи социалната зрялост на нашето общество. Но тези 30 човека, които са в нашата среща, увеличават в пъти хората, ангажирани с темата”, убедена е Цанка Миланова, директор на Българска хранителна банка.
 
IMG_8036 (1)
 
Не само разхищението на храна, но и много от световните проблеми могат да бъдат туширани с активни действия от страна на нас като потребители – намаляване на замърсяването на околната среда чрез разделно изхвърляне на боклуците, използване на споделен или градски транспорт, избор на по-екологично отопление, активни граждански позиции по теми, които са важни за развитието ни като общество – образование, равни права, антикорупция и други. 
 
Макар бизнеса да „маркира“ всички тези дейности по решаване на общите ни проблеми и постигане на Целите за устойчиво развитие с непознати за отделния човек абревиатури като #sdg #esg, #csr, приносът на всеки отделен човек има решаващо значение.
 
Важно за всички ни е осъзнаването, че действията, които предприемаме във всеки един аспект от живота ни носят своя отпечатък и изборите ни следва да са отговорни. Само заедно можем да се приближим към бъдещето, което искаме за децата си. 
 
****************
„Излишна ли е излишната храна?” е обучителен модул по програмата „Отговорният избор“ на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД) и е инициирана по повод Световния ден за защита правата на потребителите.
Обучението е създадено с експертното участие на Българска хранителна банка. Първото издание на програмата е през 2017 г., а самата тя е третия модул от проекта „Отговорният избор“. ДО момента в програмата са участвали над 10 компании-членове на БЪлгарската мрежа.
Програмата „Отговорният избор”, която дава възможност на отговорните български компании да обсъждат със своите служители различни аспекти на потребителското поведение и неговото въздействие върху развитието на бизнеса. Тя поставя гражданите в активна позиция и изгражда в тях самочувствието, че ежедневните им постъпки и избори имат значение.
Други модули на програмата са „Отговорният потребител“ (в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси) и „Правата на потребителя“ (съвместно с Правата.ми).