Българската мрежа на Глобалния договор на ООН обявява конкурс за вакантна позиция „SDGs PROGRAMME MANAGER“

Colorful Geometric Join Our Team Instagram Story (Facebook Post (Landscape))

 

За да отговорим на разрастването на Българската мрежа и за осъществяване на амбициозната ни програма, увеличаваме екипа си. Търсим специалист по управление на проекти, който да се присъедини към екипа на Мрежата. 

Отговорности

 • Участва в създаването и планирането на локални проекти на Българската Мрежа на Глобалния Договор на ООН, свързани с Целите на ООН за устойчиво развитие. Решението за сферата на проектите и тяхното създаване се взима в процеса на  стратегическо планиране, в който участват компаниите-членове на Мрежата. 
 • Осъществява световни инициативи на Глобалния Договор на ООН, адаптирани според местните контекст, предизвикателства и нужди на бизнеса.   
 • Съвместно със секретариата съставя план за реализиране на проектите: необходими ресурси, задачи и тяхното разпределяне, съставяне на работна група, избор на експертни партньори.
 • Организира дейностите по проекта и контролира изпълнението на работата на участниците и спазването на планирания график и дейности; 
 • Планира, анализира въздействието на проектите и предлага начини за оптимизиране;
 • Поддържа активна комуникация с участници, клиенти, доставчици, подизълнители, партньори
 • Организира, провежда и протоколира екипните срещи и тези с участниците в проекта;
 • Подготвя документация, в това число отчети, планове, протоколи, писма и други;
 • Съвместно със секретариата търси възможности за финансиране на текущите проекти;
 • Като част от секретариата, мениджърът се включва в текущата работа по съвместни проекти, събития, комуникационни дейности и привличане на нови членове.

Очаквани резултати

 • Създадени и реализирани атрактивни за бизнеса инициативи, които отговарят на неговите нужди;
 • Повишен брой компании, които се присъединяват към инициативите;
 • Отлична обратна връзка от компаниите, участващи в инициативите на Глобалния Договор в България;
 • В синхрон и заедно със стратегическата и комуникационната работа на локалната мрежа като индиректен резултат се очаква повишено разпознаване на Глобалния Договор на ООН, неговата репутация като водеща организация в областта на корпоративната устойчивост,  местната мрежа и нейните инициативи и подкрепата, която осъществява за бизнеса в България. 

Изисквания за образование, опит и умения

 • Висше образование в областта на хуманитарните, социални или икономически науки;
 • 5+ години опит в управлението на проекти;
 • Желание и мотивация за създаване на инициативи с въздействие; 
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Отлични комуникационни (писмена и устна комуникация) и организационни умения;
 • Отлични умения за работа с MS Office;
 • Отлични аналитични умения, прецизност и точност;
 • Инициативност, самостоятелност, мотивация, креативност;
 • Отговорност и лоялност; 
 • Основни ценности: професионализъм, интегритет и уважение към различията.

За предимство се счита:

 • Опит в сферата на и интерес към устойчивото развитие и корпоративната отговорност;
 • Познаване на организацията и принципите на Глобалния договор на ООН;
 • Познаване и опит в работа по Целите на ООН за устойчиво развитие; 

Нашето предложение:

 • Възможност да работите за мрежа от отговорни компании и да имате конкретен принос за устойчивото развитие в/на България;
 • Възможност за професионално развитие и реализация;
 • Постоянен трудов договор;
 • Конкурентно заплащане.

 Моля, изпращайте своите автобиографии и мотивационнo писмo на e-mail: secretariat@unglobalcompact.bg в срок до 10.02.2023 г. (включително).

Мотивационното писмо е задължително условие за кандидатстване. В него посочете поне едно постижение, с което се гордеете. Гарантираме конфиденциалност на Вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Само избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Желаем успех на всички кандидати!