Двигатели на българската икономика отново са в ръководните структури на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

 

21 02 2023 (5)

 

 

 

 

На отчетно-изборното събрание на Българската мрежа, което се проведе на 21 февруари 2023 г. в СофияТех Парк, гр. София, бяха избрани членове на Националния и Контролния съвет, както и председател на сдружението за мандат 2023 г. – 2027 г. Членството в Българската мрежа не е персонално, а на компании и организации, и присъединяването към нея, както и към управителните органи преминава през верификация от Централата на Глобалния договор на ООН.

За членове на НС бяха преизбрани „Асарел–Медет“, „Овергаз“, „Софарма“ и фондация „BCause“, а „Аурубис“, „Солвей Соди“ и „Лидл България“ са новите попълнения на ръководния орган. Членовете на Националния съвет имат ръководни, представителни и лидерски функции, а ангажиментите им са свързани не само с дейността на Мрежата и с Глобалния договор в Ню Йорк, и CSR Europe, но и с утвърждаване на устойчивостта като единствения път на развитие и просперитет на бизнеса и обществото. 

Членове на Контролния съвет за новия мандат са „Инвестор медия груп“, СУ „Св. Климент Охридски“ и „Кауфланд България“.  Участието в двата съвета на организацията е въпрос на доверие, чест и престиж.

 

нoв НС

 

За председател на Българската мрежа единодушно беше избран Димитър Цоцорков, Председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“, който беше избран за SDG пионер за България и е сред 10те SDG Пионери в глобален мащаб.

Той поема престижния пост след два знакови мандата на Огнян Траянов, собственик и изпълнителен директор на „ТехноЛогика“. По време на неговото председателство Българската мрежа се разрасна с нови членове, емблематични проекти като „Гордея се с труда на моите родители“, „Базар на професиите“ и „Игри за добрини“, които  бяха припознати от десетки компании, а Сдружението днес е член на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към МТСП и на Националната контактна точка за прилагане на Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение в България.

Заедно с това моделът на работа на Българската мрежа чрез колективни проекти по теми, значими за държавата и региона, получи признание от Глобалния договор и вече е част от стратегията за разрастване на организацията в световен мащаб. „Българската мрежа е обединение на отговорния бизнес. Ние сме елитен клуб, без да сме елитарен, който показва и гарантира, че бизнесът е сила за добро. Извън производството на иновативни и  качествени продукти, инвестираме в ползи за обществото, което никой не изисква и не може да очаква. Не само с множеството CSR проекти на всяка една от компаниите, но и в колективните проекти, които създаваме и развиваме, за да стане България едно по-добро място.  С тях постигаме по-значими резултати, които заедно с съвместната работа, ни носят удовлетворение и вдъхновение за нови.“  сподели Огнян Траянов при затваряне на мандатите си. Огнян Траянов пое ангажимента да подкрепя дейността на организацията и новия Национален съвет със знанията и  опита си.

„Глобалният договор и целите за устойчиво развитие на ООН са преди всичко вяра в бъдещето. Ние, членовете на Българската мрежа и тези, които радеят за устойчивото  развитие, въпреки, че изглежда трудно, че изглежда невъзможно и далеч в бъдещето,  работим по тях неотменно, понякога с малки стъпки, но го правим и вдъхновяваме останалите.“, каза Д. Цоцорков след избора си като председател. Той заяви, че приема гласуването за Национален съвет и председател като отговорност, признание и план за много предстояща работа.

 

21 02 2023 (39)

По време на събранието бяха утвърдени отчета за дейността на организацията и плана за работа за настоящата година, който ще бъде подробно разписан по време на традиционния Ден на стратегическото мислене в края на месец март 2023 г.

Официално бяха връчени и сертификатите за членство на две от трите присъединили се към Българската мрежа от началото на годината компании – Загорка и Куминиано Фрудс. Очаква се през 2023 г. Сдружението да се разрасне с още компании, включително клонове на мултинационални такива и да разшири дейността си. 

Връчване на сертификат за членство на Загорка

Връчване на сертификат за членство на Загорка

 

сертификат за членство на Куминяно Фрудс

Връчване на сертификат за членство на Куминяно Фрудс