Управленска структура

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД на ООН) е сдружение с нестопанска цел, което има национален, контролен и експертен съвет, както и общо събрание.

Председател и национален съвет

  1. Димитър Цоцорков, Председател на НС на БМГД на ООН,  Председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД
  2. „Аурубис България“, представлявана от Тим Курт, Изпълнителен директор
  3. „Лидл България”, представлявано от Милена Драгийска, Главен изпълнителен директор
  4. „Овергаз Инк.” АД, представлявано от Светослав Иванов, Изпълнителен директор
  5. „Солвей Соди“ АД, представлявано от Спирос Номикос, Изпълнителен директор
  6. „Софарма“ АД, представлявано от Симеон Донев, Изпълнителен директор
  7. Фондация BCause, представлявана от Елица Баракова, Изпълнителен директор

Контролен съвет

  1. „Кауфланд България“
  2. „Софийски университет Св.Климент Охридски“
  3. Инвестор Медия Груп, в лицето на Висше училище по застраховане и финанси