BMGD_Goals2016- Strategic plan BG-2 2

Глобалният договор в България

Глобалният договор на ООН е доброволна инициатива на бившия генерален секретар на ООН Кофи Анан, обединяваща бизнес и неправителствени организации, академични институции, градове и агенции на ООН в истински глобален форум в подкрепа на устойчивия растеж и гражданската отговорност. Десетте принципа на инициативата Глобален договор са насочени към прилагане на отговорни бизнес практики в сферата на правата на човека, трудовите норми, опазването на околната среда и борбата с корупцията.

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, която функционира като част от глобалната мрежа и бе официално прогласена на 6 май 2011 г. от Н. Пр. Бан Ки-Мун – генерален секретар на ООН, е сдружение на компании и неправителствени организации, в които всички вярваме че:

  • мисията на човека е да бъде полезен;
  • свободният труд е творчество;
  • само създавайки за другите, можеш да създадеш себе си, и
  • по този начин можеш да бъдеш пример за децата си.

Българската мрежа обединява отговорните компании и има разпознаваем облик и създадени колективни проекти с обществена значимост, които имат положителен ефект върху устойчивото развитие на бизнеса и обществото. Създадохме стил на работа и традиции как да обединяваме капацитет, за да постигнем ново ниво на Корпоративна Социална Отговорност – КСО 2.0 или Колективна Социална Отговорност.

Мрежата не просто спазва десетте принципа на Глобалния договор – с тяхна помощ се стремим към промяна в културата на нашето общество, прилагайки ги творчески към неговите нужди.

Вярваме, че отговорният бизнес е основната двигателна сила за развитие на обществото.

Capturenn Brochure new BG

 

CSR Europe

Member of
BMGD_Goals2016- Strategic plan BG-2 1