Включване в издание 2016 на Програмата „Отговорният избор“

 

На 25 март 2016г. в 10_211Софарма тауърс Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД) стартира тазгодишното издание на програмата „Отговорният избор” под мотото “Едно има значение”. Програмата се стреми да постави гражданите в активна позиция на потребители като изгради в тях самочувствието, че техните ежедневни постъпки и избори имат значение. Началото й бе дадено през 2015 г. от 6 компании инициатори – Овергаз Инк. Софарма АД, ТехноЛогика ЕАД, КонтурГлобал Марица Изток АД, ВУЗФ и Мобилтел АД, с участието на архитекта на Глобалния договор на ООН, г-н Георг Кел.

По време на информационната среща г-н Огнян Траянов, председател на НС на БМГД на ООН, сподели:

„Не е „донкихотовщина“ да опиташ да промениш нашето общество… Целта не е да кажем „така трябва да харчите парите си“, а да разясним как работят пазарите наистина. Докато нямаме една активна позиция на гражданите, ние няма да имаме и отговорно гражданско общество.“

Програмата включва вътрешно фирмени обучения на служители в два основни модула: „Отговорният потребител“ и „Правата на потребителя“, разработени от специалисти в областта. В следващите издания е планирано да се добавят и развият темите за информираният потребител, за фирмата като потребител, за ролята на подвеждащата реклама и гражданското образование. Интересът и активността в проведените пилотни обучения доказват значението и мястото на тези теми в обществото, както и необходимостта от допълнителна информация и разяснение.

Програмата може да бъде реализирана в компаниите по различен начин според нейната специфика.

Тук може да научите повече за това какво получавате при включване и как да се участвате в издание 2016 на Програмата. Накратко е представен и опита на Софарма, КонтурГлобал Марица Изток 3 и ТехноЛогика в нейното пилотно реализиране.

Програмата е отворена за всички компании, независимо дали са членове на БМГД.


Още за същността на програмата:

„Отговорният избор“ е част от Стратегическия план 2015 + на БМГД, представен в началото на март, за работа по Целите на ООН за устойчиво развитие – и по-точно цел № 12, касаеща отговорното потребление.

С програмата „Отговорният избор“ Българската мрежа на Глобалния договор на ООН цели, чрез прозрачност в отговорното производство и предлагане от страна на компаниите, да покаже на потребителите, че със своите постъпки и покупки те имат силата да променят производствените практики, да управляват „модата”, налагана от рекламодателите и да възпитават култура на анти-консумеризъм у себе си и младите хора.10989246_1027685310579842_5261365557222757775_n