Съветът на Европа даде окончателно зелена светлина на Директивата за отчитане на предприятията по устойчивост

just

Това означава, че от предприятията скоро ще се изисква да публикуват подробна информация по въпросите на устойчивостта. Това ще засили отчетността на предприятията, ще предотврати различията в стандартите относно устойчивостта и ще улесни прехода към устойчива икономика.

„С новите правила повече предприятия ще се отчитат за въздействието си върху обществото и ще бъдат насочени към икономика, която е от полза за хората и за околната среда. Данните за екологичния и обществения отпечатък ще са публично достъпни за всеки, който се интересува от този въпрос. Същевременно новите разширени изисквания са съобразени с различните размери на предприятията и им предоставят достатъчен преходен период, за да се подготвят за новите изисквания.“. според Йозеф Сикела, министър на промишлеността и търговията 

По-конкретно предприятията ще докладват как техният бизнес модел се отразява върху тяхната устойчивост и как външните фактори за устойчивост (като изменението на климата или въпросите, свързани с правата на човека) оказват влияние върху дейностите им. По този начин инвеститорите и другите заинтересовани страни ще могат да вземат по-добре информирани решения по въпросите на устойчивостта.

Прочетете повече

Details

Нови насоки за бизнеса по Справедливия преход за климатични промени

Untitled design

 

Глобалният договор на ООН публикува нови насоки за бизнеса относно начините, по които може да се адаптира, за да сведе до минимум рисковете, свързани с климатичните промени и негативните въздействия по отношение на неговата дейност и веригите за доставки по справедлив и равноправен начин.
Според Международната организация на труда справедлив преход означава икономиката да стане по-екологична по начин, който е възможно най-справедлив и приобщаващ за всички заинтересовани страни, създавайки възможности за достоен труд и не допускайки никой да бъде оставен на заден план. В краткото изложение са посочени седем препоръки към бизнеса за постигане на справедлив преход:

  1. Интегриране на социалните и екологичните цели в бизнес стратегията чрез диалог с обществото;
  2. Изграждане на коалиции, включително с конкуренти;
  3. Подобряване на събирането и обмена на данни;
  4. Укрепване на устойчивостта на веригата за доставки;
  5. Финансиране на справедлив преход и адаптиране към промените;
  6. Партньорство с местните и регионалните власти за разработване на стратегии за адаптация, които да подпомагат справедливия преход;
  7. Застъпничество за ясно разпределение на отговорностите за справедлив преход, както и за подкрепа за адаптиране към климатичните промени.

Санда Оджиамбо, помощник-генерален секретар и главен изпълнителен директор на Глобалния договор на ООН, коментира публикуването на насоките: „Бизнесът по целия свят вече изпитва въздействието на климатичните промени – от прекъсване на производството, нарушаване на веригите за доставки до увеличаване на разходите. Прилагането на стратегии за адаптиране към климатичните промени може да създаде нови работни места, иновации и нови възможности за бизнеса, но само ако се извършва по начин, който е приобщаващ и дава възможност на всички да се развиват.“

Прочетете повече

Details

„Излишна ли е излишната храна?” с Байер България

Излиша ли е излишната храна
 
На 29 ноември 2022 г., Байер България проведе за своите служители обучителната програма за намаляване на разхищението на храна „Излишна ли е излишната храна?”. Програмата е насочена към повишаване на информираността по проблема с разхищението на храната и начини за справяне с него. 30 специалисти с различни професионални профили научиха какво е актуалното състояние на проблема в света и у нас, и кои са онези „трикове“ и малки на пръв поглед промени, които биха довели до намаляване на разхищението на храна. 
 
“Излишна ли е излишната храна? Рядко ни остава време за този въпрос в забързаното ежедневие, но когато подреждате хладилника и покупките си и се замислите по него, ще разберете колко е важна тази тема. Най големите разхитители на храна са индивидуалните домакинства – 61 % в световен мащаб, а в България -41%. С този проект се надяваме да се замислим заедно как да управляваме по-ефективно нашите ресурси и да споделим идеи как да намалим разхищението на храна. Визията на Байер е “Здраве за всички, глад за никого“ и този проект е една малка стъпка към осъществяване на тази мисия. “ , сподели Люба Паунова, Управител на Байер България.
 
Details

Над 2500 младежи посетиха Базар на професиите 2022

 

Осмото издание на най-голямото публично изложение за представяне пред ученици на професии от компании и професионалисти зарадва гостите си с интерактивни лекции и дискусии, работилници и атрактивни щандове на 25 и 26 ноември в София Тех Парк. В рамките на два дни Базар на професиите 2022 разкри десетки възможности за професионален път пред повече от 2500 деца и младежи на възраст между 10 и 23 години.
И през двата дни на Базара имаше зададени много въпроси от децата и младежите за възможности за стаж, които предлагат компаниите, за да се докоснат те до онези професии, които са видели и провокирали интереса им.
Повече от 20 водещи компании участваха със свои щандове, лектори или работилници на Базар на професиите 2022. Сред тях са Асарел Медет, Байер България, ДМ България, Enery Bulgaria, Карго партнерс, Кауфланд България, Кока-кола ХБК, Лидл България, Овергаз, ТехноЛогика, Солвей Соди, СОФ Кънект, ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, Фесто Производство, VMWare, Schneider Electric България и Българско школо, Център за подкрепа за личностно развитие, Кариерно консултиране и консултиране – София.

Прочетете повече

 

Details

Базар на професиите 2022 обещава интерактивни панели с водещи професионалисти и забавни работилници

Copy of Базар (1640 x 924 px)

 

Осмото издание на най-голямото публично изложение за представяне пред ученици на професии от компании и професионалисти ще зарадва гостите си с работилници и интерактивни лекции. Базар на професиите 2022 ще срещне стотици деца и младежи на възраст между 10 и 23 години с мечтаната кариера на 25 и 26 ноември в София Тех Парк.

Традиционно в петъчния ден, класни ръководители ще посетят Базар на професиите заедно със своите ученици, за да проведат открит урок по кариерно ориентиране. Събтоният ден  е предвиден за индивидуални посещения на деца, младежи и техните родители. Освен да разгледат базарните щандове, посетителите ще могат да участват в работилници и да чуят представяния на различни  професии.

Повече от 20 водещи компании ще участват със свои щандове, лектори или работилни на Базар на професиите 2022. Сред тях са Асарел Медет, ДМ България, Enery Bulgaria, Кауфланд България, Лидл България, Овергаз, ТехноЛогика, СОФ Кънект, Фесто Производство,  Кока-кола ХБК, ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, VMWare, Schneider Electric България,Солвей Соди, Байер България, Българско школо, Център за подкрепа за личностно развитие, Кариерно консултиране и консултиране – София.  

Записването на компании за участие все още е възможно. Компаниите, които желаят да се включат в събитието, ще могат да заявят своето участие до 20 ноември 2022 г. Те ще могат да разчитат на съдействие от Българската мрежа по подготовката за представяне на професиите и на практически съвети от наръчниците за провеждане на „Базар на професиите”. За да изявят своето желание, компаниите трябва да свалят и попълнят следната Заявка и я изпратят на secretariat@unglobalcompact.bg.

Прочетете повече

Details

Базар на професиите 2022

Базар на професиите е най-голямото публично изложение за представяне пред деца и младежи на професии от компании и професионалисти. В рамките на два дни изложението Базар на професиите разкрива десетки възможности за професионален път пред ученици и младежи на възраст между 10 и 23 години. 
Тази година Базарът зарадва гостите си с интерактивни лекции и дискусии, работилници и атрактивни щандове на 25 и 26 ноември в София Тех Парк.

Компании-лидери представиха ключови за тях професии чрез лекции, интерактивни щандове и работилници. 

 

all

 

 

Програма

25 ноември 2022, петък, зала Вдъхновение

12:00 – 12:10   Откриване

12.30 – 13.00   Професия журналист, Мария Константинова и Виктор Дремсизов, Bulgaria on air, разговор с водещ АлмаМатер ТВ

13:00-13:30      Подкастър, Георги Ненов,“Свърхчовекът“

13.30 – 14:00   Специалист енергийна ефективност, Невзат Юмеров, Фесто производство

14:00 – 14:30   Data scientist, Таня Стоянова, ТехноЛогика

14:30 – 15:00   Геолог, Десислав Иванов, Асарел-Медет

15:00 – 15.30   Директор Софтуерно Инженерство и ролите в ИТ сектора, Румяна Митрева, VMware Bulgaria

15:30 – 16:00  Иновации, Елена Златева, старши анализатор „Дигитална трансформация“, KBC Банк

16:00 – 16:30   Емил Колев, Ръководител на производствения център Банкя, Кока-Кола

16:30 – 16:00   Ролята на обществената медия: Милен Митев, генерален директор на БНР в разговор на  Катя Василева, радиоводещ БНР София   

17:00 – 17:30    В света на дигиталния маркетинг с Теди Рафаилова и Яна Митева, BookMark 

25 ноември 2022, петък, зала Мечта

12:10 – 13:00   Химик със Солвей Соди и Щура лаборатория

13:00 – 13:30   Професиите на Летище София, Соф кънект

13.30 – 14:00    Безопасен интернет и специалист „Информационна сигурност“, Павел Георгиев, KBC  

14:00 – 14:30    Агроном, Байер България, Радко Христов – видео  

14.30 – 15:00    Какво е да работиш в банка?, Ирина Заркова,KBC банк  

15:00 – 15:30    Енергетик, Петър Ковачев, КонтурГлобалМарица Изток 3  

15.30 – 16:00    Сценарист и редактор списание Космос, Слави Ангелов   

16:00 – 16.30   Професиите на летище София, Соф кънект  

16.30 – 17:00 Машинно инженерство – професия на бъдещето, проф. Георги Тодоров от Лабораторията по „3D креативност и бързо прототипиране“ на София Тех Парк  

17:00 – 17:30    Газов инженер, Мартин Бояджиев, Овергаз 

15:00 – 16:00    „Билковата работилничка на dm“ – фоайе 

 

 

 

 

 26 ноември 2022, събота

 26 ноември 2022, събота, зала Вдъхновение

10:00 – 11:00    Професиите в гейминг сектора: разговор с водещ Мартин Кадинов  

11:30 – 12:30    Професия инфлуенсър, разговор с водещ Радостина Христова и участието на Мартина Върбанова, Рада Бонева и Elizabeth Fame

12.30 – 13:00    Енергиен инженер, Христо Панталеев, Овергаз  

13:00 – 13:30    Спедитор, Ралица Вачкова и Георги Трендафилов, Cargo Partners  

13.30 – 14:00    Агроном, Байер България, Радко Христов

14:00 – 14:30    Експерт „Дистанционни изследвания“,  Васил Василев, ТехноЛогика  

15:00 – 15.30    Професия писател, Емил Минчев в разговор с Теди Рафаилова – книжен блогър  

16:00 – 17:00     Професиите, без които не можем – лекар, журналист, добротворец. Разговор с д-р Елена Стефанова, Надя Обретенова, Веси Деянова с водещ Полина Петкова, TeenStation

14:00 – 15:00   Да транспортираме света, работилница на Cargo Partners  

 

26 ноември 2022, събота, зала Мечта

11:00 – 11:30   „Кандидатстване след 7 клас – защо, какво, къде, как, кога?“, Красимира Комнева – кариерен консултант, Център за подкрепа за личностно развитие, Кариерно консултиране – София

12:00 – 12:30   Учител, Ралица Петкова, учител по история и Калоян Йотов, учител по английски език в ЧСУ „Българско школо“   

13:00 – 13:30   Спасител на храна, Foodobox, Михаела Кафеджийска  

14:00 – 14:30   Биолог, Камелия Митева  

14.30 – 15:00   Data scientist, Таня Стоянова, ТехноЛогика 

15:00 – 16:00    7 клас: А сега накъде? – кариерно ориентиране за ученици 5-7 клас с Гергана Раковска и Диана Андреева

15.30 – 16:00    Преподавтел на наука Sci-High      

16:00 – 16:30    Рейтинговите системи на университетите – източник на полезна информация,  Красимира Комнева – кариерен консултант, Център за подкрепа за личностно развитие, Кариерно консултиране София

 

 

 

 

Прочетете повече

Details

10то издание на “Гордея се с труда на моите родители” разкри тайните на десетки професии пред 500 деца и тийнейджъри

Styled Photos for Your Instagram Feed, Large Size Template

За десета година проектът “Гордея се с труда на моите родители” на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН запозна деца между 6 и 18 годишна възраст с професии от различни сектори. В седмицата на будителите над 500 деца прекараха цял работен ден в компаниите на родителите си. 

“Десет години след стартирането на “Гордея се с труда на моите родители” компаниите са все така активни, а проекта – търсен. Примерите за деца, които са избрали бъдещата си професия именно по време на първите издания на проекта и днес вече изучават свързана с нея специалност, потвърждава необходимостта от този проект. Днес, в динамиката на развитието на професиите от една страна и на нарастващия дял на младежи, които нито учат нито работят, е все по-важно да дадем на децата си ясна представа за различните професии и да ги насочим в правилната за тях посока от най-ранна възраст. И да им покажем, чрез примера на родителите им, че професионалната реализация носи и лично удовлетворение.”, споделят от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

Компаниите, които тази година се включиха в „Гордея се с труда на моите родители“ са сред най-големите в своите икономически сфери – Асарел-Медет, Аурубис, групата Геотехмин с Геострой и Енергео, Летище София, ОББ и Кей Би Си Банк България, Овергаз, Пощенска банка, Софарма, Солвей Соди, ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 и Транспрес. Те представят индустрии като минно дело, газоразпространение, електропроизводство, лека промишленост, търговия, IT, банково дело, фармация, социални дейности, логистика и креативна индустрия. 

Прочетете повече

Details

Отворено е записването за компании за „Базар на професиите” 2022

Базар (1600 x 900 px)

За осма поредна година Базар на професиите ще срещне стотици деца и младежи с мечтаните им професии, представени от водещи компании и професионалисти. На 25 и 26 ноември в София Тех Парк млади мечтатели на възраст между 10 и 23 години ще участват в организираната от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД) инициатива, която подпомага ранното кариерното ориентиране и насърчава съзнателния избор на професия. Събитието е с вход свободен.

„Базар на професиите” е най-голямото публично изложение за представяне пред ученици на професии от компании и професионалисти. Компании от минния, енергийния, банковия, ритейл, IT и други сектори представят от първо лице на младите хора основните си професии и какво се изисква, за да си сред най-добрите специалисти в сферата си. Тази година компаниите имат възможност да се включват с различни формати – щанд, работилница, индивидуална презентация. 

„Тенденциите в обществото ни ясно показват нуждата от кариерно ориентиране. Над 331 000 млади хора в България на възраст 15-34 г. нито работят, нито учат, над 50% от завършилите висше образование не работят по специалността си, връзката образование – бизнес все още не е достатъчно силна, а много млади хора трудно намират смисъл и мотивация.

Като отговор на тези тревожни модели идва Базара на професиите. Той спомага професионалното ориентиране, откриване на призвание, което отговаря на заложбите и интересите на всеки отделен млад човек. Това е осмото му издание и вече имаме младежи, съзнателно избрали своето образование и професии благодарение на срещата си с професионалисти на Базара.“сподели Дарина Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа.

Осмото издание на “Базар на професиите” се осъществява с медийното партньорство на Investor.bg, Bulgaria ON AIR., Az-jenata.bg, Dnes.bg, Rabota.bg BGlobal, b2b Media, Сега, Аз чета, Данибон.

Прочетете повече

Details

Нови колективни проекти на Българската мрежа, актуализирани цели и нов бизнес модел на Глобалния годовор на ООН на общото събрание на локалната организация

На 20 септември 2022 г., вторник, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН проведе своето редовно годишно Общо събрание в галерията UniCredit Studio на площад Св. Неделя 7, гр. София. Общото събрание стартира с представянето на многгообразието от дейности по устойчиво развитие на УниКредит Булбанк, част от които и образователната ESG академия, провеждана съвместно със Стопански факултет на СУ „Св. Клиемент Охрдиски“.

Бяха приети финансовия отчет и отчета за дейността на организацията за 2021 година. Заедно с традиционните за Българската мрежа събития за професионално ориентиране на деца и младежи, акцент в отчета бяха и Форума за медийна и дигитална грамотност, които днес бизнеса приема като особено значими за функционирането на обществото и „Здрави заедно“, дискусия за ваксините, за науката, доверието, свободата на избора и ролята на работодателите във време на пандемия.

Специално внимание беше отделено и на международните събития, в които Българската мрежа се включи, като бизнес форума „Making global goals local business“, Leaders Summit, в който Мрежата участва със собствена сесия и с представител в дискусията „Иновациите като принос към Целите за устойчиво развитие в Източна Европа“.

Беше потвърдена програмата на Българската мрежа до края на 2022 г. Основните проекти, които предстоят са емблематичните събития „Гордея се с труда на моите родители“ и „Базар на професиите“ през месец ноември и традиционно ще представят професиите на бъдещето и значението на професионалната реализация, която носи лични смисъл и цел. Конкурсът „SDG Pioneers“, който още с първото си издание в България през 2022 г. изпрати световен финалист сред 10те Пионери на Целите за устойчиво развитие, отново ще провокира отговорните компании да разкажат убедително своите SDG истории. Началото на конкурса ще бъде дадено през месец декември.

Общо събрание на (Facebook Cover)
По време на Общото събрание за първи път пред българските компании беше представена и новата стратегия за развитие на Глобалния договор на ООН от Александра Тараци, Senior Manager Global Operations, United Nations Global Compact. Бизнесът днес е пионер и двигател на целите за устойчиво развитие и напредъка в обществото. Засилването на ангажимента на мултинационалните компании на локално ниво и присъединяването на малкия и средния бизнес към споделените ценности и общи действия са пътя към реалното постигане на поставените цели за общо бъдеще. Според Огнян Траянов, председател на Българската мрежа, работодателите трябва да намерят начин да дават увереност на хората, че техния труд, техния живот, имат смисъл. И макар отговорния бизнес да говори отдавна за осмислянето, днес то е особено актуално и е един от аспектите на колективния труд – по-значимите резултати, но и усещането, че са част от една общност, която мисли за доброто на всички и инвестира капацитета си в полза на обществото. Другото голямо предизвикателство, според него, е българската образователна система. Днес нивото на знания и грамотност са такива, че бизнесът е длъжен да подпомогне системата на образованието – като споделя модерните знания, технологии и практическа насоченост в учебния процес; като професионално управление на всички форми на образователни институции, много са идеите и възможностите за помощ. Идеите, иновациите, управлението, устойчивостта идват от бизнеса, по думите на Огнян Траянов, председател на Българската мрежа.

Details

Промените, които предстоят

Общо събрание на (Facebook Cover)

Новата бизнес стратегия на Глобалния договор на ООН

Процесите на трансформация, през които преминават държавите, обществата и бизнесът днес налагат преосмисляне на бизнес целите, нови стратегии за развитие и предприемане на нови модели на поведение и отчетност. 

Повлиян от тези процеси, Глобалният договор на ООН актуализира стратегията си за насърчаване и утвърждаване на отговорното поведение на бизнеса, базирано на 10те принципа на ООН, за постигане на Целите за устойчиво развитие. Тя включва ангажиране на международните компании на локално ниво, активиране на местния бизнес, нови инструменти за подпомагане на дейността на фирмите по SDG и нова форма на отчетност чрез усъвършенствано Комюнике за напредък. 

Изпълнението на тази стратегия е осъществимо с активното участие на локалните мрежи, каквато е и Българската Мрежа. Като част от световната организация, ние се ръководим от стратегическите насоки и оперативни стандарти на Централата на Глобалния договор. Същевременно, Мрежата не просто спазва десетте принципа и насоките – с тяхна помощ се стремим към промяна в културата и функционирането на нашето общество, прилагайки ги творчески към неговите нужди.

Във връзка с новата стратегия, имаме удоволствието да Ви поканим на среща-разговор с Александра Тараци, Senior Manager Global Operations, United Nations Global Compact, която ще представи предстоящите промени и възможностите за ангажиране на компаниите. Срещата е отворена за всички компании – участници в инициативата на Глобалния Договор и клоновете им в България, независимо дали са членове на Българската Мрежа.  Представянето ще бъде на англ. език. 

Срещата с г-жа Тараци ще се проведе след редовното годишно Общо събрание на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, на което ще бъдат представени отчет за дейността за 2021 г. и план за работата през настоящата година. Общото събрание стартира в 14:00 часа и е отворено за присъствие на представителите на компаниите-членове на Глобалния договор, но без право на глас. 

Събитието ще се проведе на 20 септември 2022 г., вторник, в UniCredit Studio, пл. Св. Неделя 7, 1000 София, България.

Представяне на новата стратегия на Глобалния договор на ООН: 16:00 часа

RSVP: 16 септември на secretariat@unglobalcompact.bg 

 

Details