10то издание на “Гордея се с труда на моите родители” разкри тайните на десетки професии пред 500 деца и тийнейджъри

Styled Photos for Your Instagram Feed, Large Size Template

За десета година проектът “Гордея се с труда на моите родители” на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН запозна деца между 6 и 18 годишна възраст с професии от различни сектори. В седмицата на будителите над 500 деца прекараха цял работен ден в компаниите на родителите си. 

“Десет години след стартирането на “Гордея се с труда на моите родители” компаниите са все така активни, а проекта – търсен. Примерите за деца, които са избрали бъдещата си професия именно по време на първите издания на проекта и днес вече изучават свързана с нея специалност, потвърждава необходимостта от този проект. Днес, в динамиката на развитието на професиите от една страна и на нарастващия дял на младежи, които нито учат нито работят, е все по-важно да дадем на децата си ясна представа за различните професии и да ги насочим в правилната за тях посока от най-ранна възраст. И да им покажем, чрез примера на родителите им, че професионалната реализация носи и лично удовлетворение.”, споделят от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

Компаниите, които тази година се включиха в „Гордея се с труда на моите родители“ са сред най-големите в своите икономически сфери – Асарел-Медет, Аурубис, групата Геотехмин с Геострой и Енергео, Летище София, ОББ и Кей Би Си Банк България, Овергаз, Пощенска банка, Софарма, Солвей Соди, ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 и Транспрес. Те представят индустрии като минно дело, газоразпространение, електропроизводство, лека промишленост, търговия, IT, банково дело, фармация, социални дейности, логистика и креативна индустрия. 

Прочетете повече

Details

Отворено е записването за компании за „Базар на професиите” 2022

Базар (1600 x 900 px)

За осма поредна година Базар на професиите ще срещне стотици деца и младежи с мечтаните им професии, представени от водещи компании и професионалисти. На 25 и 26 ноември в София Тех Парк млади мечтатели на възраст между 10 и 23 години ще участват в организираната от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД) инициатива, която подпомага ранното кариерното ориентиране и насърчава съзнателния избор на професия. Събитието е с вход свободен.

„Базар на професиите” е най-голямото публично изложение за представяне пред ученици на професии от компании и професионалисти. Компании от минния, енергийния, банковия, ритейл, IT и други сектори представят от първо лице на младите хора основните си професии и какво се изисква, за да си сред най-добрите специалисти в сферата си. Тази година компаниите имат възможност да се включват с различни формати – щанд, работилница, индивидуална презентация. 

„Тенденциите в обществото ни ясно показват нуждата от кариерно ориентиране. Над 331 000 млади хора в България на възраст 15-34 г. нито работят, нито учат, над 50% от завършилите висше образование не работят по специалността си, връзката образование – бизнес все още не е достатъчно силна, а много млади хора трудно намират смисъл и мотивация.

Като отговор на тези тревожни модели идва Базара на професиите. Той спомага професионалното ориентиране, откриване на призвание, което отговаря на заложбите и интересите на всеки отделен млад човек. Това е осмото му издание и вече имаме младежи, съзнателно избрали своето образование и професии благодарение на срещата си с професионалисти на Базара.“сподели Дарина Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа.

Осмото издание на “Базар на професиите” се осъществява с медийното партньорство на Investor.bg, Bulgaria ON AIR., Az-jenata.bg, Dnes.bg, Rabota.bg BGlobal, b2b Media, Сега, Аз чета, Данибон.

Прочетете повече

Details

Нови колективни проекти на Българската мрежа, актуализирани цели и нов бизнес модел на Глобалния годовор на ООН на общото събрание на локалната организация

На 20 септември 2022 г., вторник, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН проведе своето редовно годишно Общо събрание в галерията UniCredit Studio на площад Св. Неделя 7, гр. София. Общото събрание стартира с представянето на многгообразието от дейности по устойчиво развитие на УниКредит Булбанк, част от които и образователната ESG академия, провеждана съвместно със Стопански факултет на СУ „Св. Клиемент Охрдиски“.

Бяха приети финансовия отчет и отчета за дейността на организацията за 2021 година. Заедно с традиционните за Българската мрежа събития за професионално ориентиране на деца и младежи, акцент в отчета бяха и Форума за медийна и дигитална грамотност, които днес бизнеса приема като особено значими за функционирането на обществото и „Здрави заедно“, дискусия за ваксините, за науката, доверието, свободата на избора и ролята на работодателите във време на пандемия.

Специално внимание беше отделено и на международните събития, в които Българската мрежа се включи, като бизнес форума „Making global goals local business“, Leaders Summit, в който Мрежата участва със собствена сесия и с представител в дискусията „Иновациите като принос към Целите за устойчиво развитие в Източна Европа“.

Беше потвърдена програмата на Българската мрежа до края на 2022 г. Основните проекти, които предстоят са емблематичните събития „Гордея се с труда на моите родители“ и „Базар на професиите“ през месец ноември и традиционно ще представят професиите на бъдещето и значението на професионалната реализация, която носи лични смисъл и цел. Конкурсът „SDG Pioneers“, който още с първото си издание в България през 2022 г. изпрати световен финалист сред 10те Пионери на Целите за устойчиво развитие, отново ще провокира отговорните компании да разкажат убедително своите SDG истории. Началото на конкурса ще бъде дадено през месец декември.

Общо събрание на (Facebook Cover)
По време на Общото събрание за първи път пред българските компании беше представена и новата стратегия за развитие на Глобалния договор на ООН от Александра Тараци, Senior Manager Global Operations, United Nations Global Compact. Бизнесът днес е пионер и двигател на целите за устойчиво развитие и напредъка в обществото. Засилването на ангажимента на мултинационалните компании на локално ниво и присъединяването на малкия и средния бизнес към споделените ценности и общи действия са пътя към реалното постигане на поставените цели за общо бъдеще. Според Огнян Траянов, председател на Българската мрежа, работодателите трябва да намерят начин да дават увереност на хората, че техния труд, техния живот, имат смисъл. И макар отговорния бизнес да говори отдавна за осмислянето, днес то е особено актуално и е един от аспектите на колективния труд – по-значимите резултати, но и усещането, че са част от една общност, която мисли за доброто на всички и инвестира капацитета си в полза на обществото. Другото голямо предизвикателство, според него, е българската образователна система. Днес нивото на знания и грамотност са такива, че бизнесът е длъжен да подпомогне системата на образованието – като споделя модерните знания, технологии и практическа насоченост в учебния процес; като професионално управление на всички форми на образователни институции, много са идеите и възможностите за помощ. Идеите, иновациите, управлението, устойчивостта идват от бизнеса, по думите на Огнян Траянов, председател на Българската мрежа.

Details

Промените, които предстоят

Общо събрание на (Facebook Cover)

Новата бизнес стратегия на Глобалния договор на ООН

Процесите на трансформация, през които преминават държавите, обществата и бизнесът днес налагат преосмисляне на бизнес целите, нови стратегии за развитие и предприемане на нови модели на поведение и отчетност. 

Повлиян от тези процеси, Глобалният договор на ООН актуализира стратегията си за насърчаване и утвърждаване на отговорното поведение на бизнеса, базирано на 10те принципа на ООН, за постигане на Целите за устойчиво развитие. Тя включва ангажиране на международните компании на локално ниво, активиране на местния бизнес, нови инструменти за подпомагане на дейността на фирмите по SDG и нова форма на отчетност чрез усъвършенствано Комюнике за напредък. 

Изпълнението на тази стратегия е осъществимо с активното участие на локалните мрежи, каквато е и Българската Мрежа. Като част от световната организация, ние се ръководим от стратегическите насоки и оперативни стандарти на Централата на Глобалния договор. Същевременно, Мрежата не просто спазва десетте принципа и насоките – с тяхна помощ се стремим към промяна в културата и функционирането на нашето общество, прилагайки ги творчески към неговите нужди.

Във връзка с новата стратегия, имаме удоволствието да Ви поканим на среща-разговор с Александра Тараци, Senior Manager Global Operations, United Nations Global Compact, която ще представи предстоящите промени и възможностите за ангажиране на компаниите. Срещата е отворена за всички компании – участници в инициативата на Глобалния Договор и клоновете им в България, независимо дали са членове на Българската Мрежа.  Представянето ще бъде на англ. език. 

Срещата с г-жа Тараци ще се проведе след редовното годишно Общо събрание на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, на което ще бъдат представени отчет за дейността за 2021 г. и план за работата през настоящата година. Общото събрание стартира в 14:00 часа и е отворено за присъствие на представителите на компаниите-членове на Глобалния договор, но без право на глас. 

Събитието ще се проведе на 20 септември 2022 г., вторник, в UniCredit Studio, пл. Св. Неделя 7, 1000 София, България.

Представяне на новата стратегия на Глобалния договор на ООН: 16:00 часа

RSVP: 16 септември на secretariat@unglobalcompact.bg 

 

Details

Творчески и технически умения, възобновяема енергия и благополучие на служителите. Какви са тенденциите в заетостта и кои ще бъдат търсените професии на пазара на труда в следващите години?

Proud of and Bazaar Facebook Cover (2)

 

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН  разкрива някои тенденции в заетостта в световен мащаб във връзка с 8-мото издание на „Базар на професиите“. Най-голямото публично изложение на професии за младежи ще се проведе отново на 25 и 26 ноември 2022 г.

За да бъде полезна на търсещите своята професионална пътека млади хора,  Българската мрежа отбелязва част от тенденциите, които се наблюдават на пазара на труда и в заетостта като цяло:

  • IT секторът и неутолимата жажда за нови кадри
  • Творчеството – все по-ценно на пазара на труда
  • „Мисли в ЗЕЛЕНО!“… или търсене на таланти, които да управляват проекти за възобновяема енергия
  • Бърз ръст на заетостта при професии в областта на здравеопазването и личните грижи
  • Благосъстоянието на служителите – централна тема и цел на работното място и необходимост от специалисти в сферата

Ако и във вашата компания има професии с бъдеще, за които искате да разкажете в тазгодишното издание на  „Базар на професиите“, свържете се с нас на имейл адреса secretariat@unglobalcompact.bg.

Ако сте ученик или студент,  попълнете анкетата и кажете с коя професия искате да ви срещнем на “Базара на професиите”, за да направим събитието още по-полезно и интересно за вас. 

Ако пък сте родител или познавате някого, за когото събитието може да бъде полезно, споделете анкетата с тях и им разкажете за събитието. 

Вижте кои са професиите на бъдещето

Details

Общо събрание на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

ОС

 

Уважаеми членове на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН,

Националният съвет на Сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН”,  има удоволствието да ви покани на редовното годишно Общо събрание на Сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН”, което ще се проведе на 20 септември 2022г. от 14:00 часа, в UniCredit Studio, пл. Св. Неделя 7, 1000 София, България.
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Националния съвет за 2021 г. и освобождаване от отговорност на
членовете на Националния съвет.
Проект за решение: ОС на БМГД на ООН приема отчета за дейността на НС за периода 2021
г. и освобождава от отговорност членовете на НС за дейността им през 2022 г.
2. Приемане на насоки за дейността на сдружението и бюджет за 2022 г.
Проект за решение: ОС на БМГД на ООН приема насоки за дейността и бюджет за 2022 г.
3. Приемане на Годишен доклад за дейността на Сдружението за 2021 г
Проект на решение: ОС на БМГД на ООН приема Годишния доклад за дейността на
Сдружението за 2021 г.
4. Приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г.
Проект за решение: ОС на БМГД на ООН приема Годишния финансов отчет на Сдружението
за 2021 г.
5. Разни

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение електронно и на следния адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев“ 1.
Предложения за изменения и допълнения в дневния ред могат да бъдат изпращани в секретариата на БМГД на ООН, в писмен вид и подкрепени с мотиви, най-късно 14 (четиринадесет) дни преди обявената дата за провеждане на Общото събрание.
Каним ви да присъствате лично или чрез упълномощен представител. Моля, тези от вас, които няма да имат възможност да присъстват на събранието или да изпратят упълномощен представител, да ни уведомят предварително на e-mail: secretariat@unglobalcompact.bg. 

 

Details

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН приветства избора на България за председател на Икономическия и социален съвет

image1170x530cropped
Българската мрежа на Глобалния договор на Организацията на Обединените нации (ООН) приветства избора на България за председател на Икономическия и социален съвет, един от най-важните органи в най-голямата международна организация.
Доверието, което постоянният представител на България в ООН посланик Лъчезара Стоева получи, е продължение на високата оценка за работата на страната ни по прилагането на Целите за устойчиво развитие, в резултат на което България бе избрана и за член на Икономическия и социален съвет за периода 2021-2023 година със 186 от общо 192 гласа.

„Поздравяваме посланик Стоева за приоритетите, които си поставя като председател – ограничаване и справяне с въздействието на пандемията върху Целите за устойчиво развитие, както и съживяване на „страстта“, която характеризира разработването и изпълнението на Целите, договорени през 2015 г.“, заяви Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и изпълнителен директор на ТехноЛогика. Той изрази готовността на Мрежата да работи съвместно с българската държава за изпълнението на тези политики.

„Въпреки кризите, които раздират обществото ни, българският бизнес продължава да е фактор на стабилност, гарант за устойчив, приобщаващ и отговорен растеж, стимулиращ заетостта, внедряването на иновации и опазването на околната среда“, коментира още Огнян Траянов.

Доказателство за отдадеността на българския бизнес към устойчивото развитие е и фактът, че българин за първи път се нареди сред десетте бизнес лидери в света, които бяха отличени като пионери на Целите за устойчиво развитие на Организацията на Обединените нации (ООН). Димитър Цоцорков достигна до финалния кръг на конкурса, след като беше отличен за Пионер на Целите за устойчиво развитие) на България в националния конкурс, проведен от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

Линк към новината на сайта на ООН

Details

Стартира записването за „Гордея с труда на моите родители“ и „Базар на професиите” 2022 на Българската мрежа

гордея се и базар

Събитията за младежко кариерно ориентиране на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН – „Гордея с труда на моите родители“ и „Базар на професиите“ – ще се проведат през ноември.

Десетото издание на проекта „Гордея се с труда на моите родители” е планирано за 1 ноември, Деня на народните будители. В края на месеца, на 25 и 26 ноември, осмият Базар на професиите ще затвърди позицията си на най-голямото публично изложение за представяне пред ученици на професии от компании и професионалисти. 

Хибридният формат на събитиято, с възможности за виртуални разходки, стрийминг и присъствие на живо, ще бъде запазен, за да се даде възможност на повече деца и младежи да се запознаят с широка палитра от професии и перспективи за реализация. Същевременно присъствената програма ще бъде обновена, а възможността за интеракция с младежите ще направи досега им до професиите запомнящ се. Разбира се, присъственото участие на лектори и гости ще се определи от епидемиологичната обстановка и от политиките на всяка участваща компания. 

Очаквайте повече информация за програмата, формата и мястото на провеждане на събитията.

Прочетете повече

Details

#ProudOfOurMembers: VMware Bulgaria

vmware_072022_2

 

”VMware инвестира в инициативи за подобряване на заобикаляща ни среда и икономическия климат в България”, Диана Стефанова, вицепрезидент „Регионални стратегии за развитие“ във VMware

VMware Bulgaria e глобален лидер в сферата на облачните инфраструктури и технологиите за бизнес мобилност. Какво е корпоративна устойчивост за VMware Bulgaria и групата VMware, към които принадлежи и компанията? Разкажете ни за международния опит, прилагането му в страната, лидерството на българския екип и интегрирането на устойчивостта в бизнес стратегията.

 

Прочетете повече

Details

Нови правила на ЕС за социално и екологично отчитане за компании с над 250 служители

EU-flag

От 2024 г. големите компании ще трябва да разкриват публично информация за начина, по който работят и управляват социалните и екологичните рискове.

Във вторник,  21 юни, евродепутатите и правителствата на ЕС сключиха споразумение за нови правила за отчитане на големите компании. Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD) ще направи бизнеса по-отговорен, като го задължи да разкрива своето въздействие върху хората и планетата. Това има за цел да сложи край на greenwashing-a и да положи основите за стандарти за отчитане на устойчивостта на глобално ниво.

Новите изисквания на ЕС за отчитане на устойчивостта ще се прилагат за всички големи компании (с над 250 служители и 40 милиона евро оборот, както е определено в Счетоводната директива), независимо дали са публични или не. Компаниите ще трябва да докладват за въздействието си върху околната среда, човешките права, социалните стандарти и работната етика въз основа на общи стандарти.

Прочетете повече

Details