Те избират доброто

Alternativa 5_n

 

Вече 8 години служителите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ активно допринасят за каузата на центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца „Алтернатива“.

„Тази година по случай 2 април подарихме на центъра специализирана психологическа литература, която да помогне на екипа да поддържа знанията и експертизата си в час със най-актуалните тенденции“, казва Невена Димитрова. Освен с дарение на финансови средства, служителите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ многократно са подкрепяли каузата на сдружение „Алетрнатива 55“ и чрез доброволна работа.
Активното включване на служителите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ в програмата за даряване по ведомост и участието на доброволци от компанията в различни социални инициативи в региона наскоро донесе на компанията Сребърен знак 2021 „Отговорна компания – отговорни служители“ от Фондация BCause.

Прочетете повече

 

Details

Българската мрежа стартира конкурс за проекти в обществена полза “Творци на бъдещето”

 

Отговорният бизнес ще подкрепи идеи на свои служители за решаване на социалнозначими проблеми

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН стартира конкурс за колективни проекти в обществена полза, по идеи на служители на компаниите, които предлагат иновативен подход или допринасят за напредък по теми като опазване на околната среда, образование, добро здраве и други общественозначими проблеми. Идеите, събрали най-много заявки за включване от компаниите, ще бъдат реализирани като колективни проекти на Българската мрежа.

“Бизнесът има визионерска и обществено полезна роля. Нашата роля е да бъдем иновативни не само спрямо продуктите и услугите, които създаваме, но и изпреварващо да разпознаваме обществените предизвикателства и възможности, да търсим, мечтаем, експериментираме, намираме и предлагаме решения”, убеден е Огнян Траянов, председател на организацията.

Конкурсът “Творци на бъдещето” е предназначен за организации-членове на Глобалния договор на ООН в България, които могат да не са част от Българската мрежа. Той е насочен към техните служители, а заявяването на участие е на ниво компания. 

Конкурсът ще даде възможност за популяризиране на Целите за устойчиво развитие и конкретните дейности на компанията по тях сред една от най-значимите и взискателни заинтересовани страни – собствените служители.

SDG KV-02-

 

 

Прочетете повече

 

Details

Оспорван избор на SDG Пионерите на България

Димитър Цоцорков е първият носител на отличието SDG Pioneers 2022“ у нас

снимка ОТ и ДЦ

На 15 март 2022 г. бяха връчени първите отличия SDG Pioneers 2022 България. Димитър Цоцорков, председател на надзорния съвет на „Асарел-Медет“ е носителят на приза SDG Пионер и ще представлява страната на световния кръг на конкурса по време на срещата на върха на Глобалния договор през месец юни. На второ място се класира Гергана Манолова от „Уникредит Булбанк“, а Катерина Кирова от „Загорка“ и Невена Димитрова от „Контур Глобал Марица Изток 3″ бяха отличени с трета награда.

Връчването на отличията се превърна в още един повод за компаниите от Глобалния договор на ООН и Българската мрежа да подчертаят обединяващите ги принципи, които са още по-значими в днес. Участниците бяха въвлечени в разговор за хуманността и човешката съпричастност, за обществената роля на бизнеса и волята му да действа и да намира решения, особено в трудни времена.  Антонио Хойте, директор на Глобалната мрежа на Швейцария говори за етиката във време на мир и война.

Специален подарък за присъстващите беше разговора на Доника Ризова, водеща на събитието, със журналиста Георги Тошев, за ценностите, които ни обединяват и принципите, които ни водят. Разговорът премина през истории, които могат да ни променят към по-добро, защо е важно да преосмисляме миналото и настоящто си, заплахата на хибридните войни и дезинформацията и за финал присъстващите се обединиха около думичката за 2022 г.  –  „НАДЕЖДА“.

 

Прочетете повече

Details

Аурубис България подкрепи Годишната среща на бизнеса с правителството

2022-03-15_Aurubis_Government_Meets_Business_1

 

На 15 март 2022 в зала „Джон Атанасов“ на София Тех Парк се състоя Годишната среща на бизнеса с правителството, организирана от вестник „Капитал“ с подкрепата на Европейската инвестиционна банка, „Аурубис България“ и други представители на корпоративния сектор. За 16-ти пореден път кабинетът представи пред българския бизнес плановете и проектите си за реформи по отношение на най-важните за развитието на България теми.

От страна на „Аурубис България“ на форума присъстваха Тим Курт, изпълнителен директор, Ивайло Вътев, директор Финанси и Ивайло Георгиев, ръководител Връзки с институциите.

 

Прочетете повече

Details

КонтурГлобал Марица Изток 3 – в подкрепа на най-уязвимите

Marias World_1


„КонтурГлобал Марица Изток 3“, която осигурява средно над 10% от произвежданата електроенергия в страната, реализира социални инвестиции в полза на местните общности над 10 милиона лева.

Само на територията на Община Гълъбово през последните години са осъществени над 20 проекта – основно за модерна обществена инфраструктура, в сферата на образованието, социалното включване, здравеопазването, спорта. За разработването на проектите компанията често си сътрудничи с различни социални предприемачи и неправителствени организации. Активни са и служителите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ – с доброволчески труд и с дарения по ведомост.

Сред най-новите партньори на компанията е Фондация „Светът на Мария“ – организация, чиято мисия е да помогне за подобряването качеството на живот на хора с интелектуални затруднения. „Мястото на отговорния бизнес е сред общността, в най-чувствителните и уязвими точки. Където е възможно в нашата работа търсим да се ангажираме с подходяща кауза, и да работим със социални предприемачи по различни задачи – например изработване на бизнес-подаръци или осигуряване на кетъринг за събития“, казва Надя Синигерска – Бохорова, Мениджър „Комуникации и КСО“ в „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Прочетете повече

Details

Насърчаване на устойчивостта в корпоративното управление

scg-visual1-triptyc

На 23 февруари 2022 г. Европейската комисия прие предложение на Директива относно надлежната проверка на корпоративната устойчивост.  Нейната цел е да насърчи отговорното корпоративно поведение и да включи правата на човека и опазването на околната среда в ангажиментите на компаниите. Новите правила ще гарантират, че предприятията се справят с негативния отпечатък от дейността си, включително по веригите за доставки в и извън Европа.

Какви са задълженията на бизнеса?

Идентифициране, преустановяване, предотвратяване, смекчаване и отчитане на негативните въздействия върху правата на човека и околната среда в собствените дейности на компанията, на дъщерните дружества и по веригите на доставки. Някои от големите компании ще трябва да разработят план, гарантиращ, че тяхната бизнес стратегия е съвместима с ограничаването на глобалното затопляне до 1,5°C в съответствие с Парижкото споразумение.

Вижте какви са ползите от тези нови правила за гражданите и за фирмите и как ще бъде контролирана тази дейност. 

Details

#ProudOfOurMembers: Представяне на Аресгаз

proudofourmembers_Aresgas

Моделът на кръгова икономика и създаването на споделена стойност са заложени във всички дейности на Хера Груп Италия, към която приндалежи Аресгаз и която е ангажирана да остави следа, но не и отпечатък.

Аресгаз, като част от тази Група, напълно споделя принципите за устойчиво развитие и социална отговорност и осъзнава важността на ролята на всяка една компания, а и на всеки отделен човек за благоденствието на нашата планета. „Присъединяването ни към Българската мрежа на Глобалния договор ни дава допълнителна възможност да работим усилено в тази посока.“, споделят от компанията.

Прочетете повече

Details

Позиция на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН относно оповестения план на МОН за обединяване на висши училища

Министерството на образованието и науката анонсира планове за реформа на висшето образование чрез сливане на висши учебни заведения. Болезнена необходимост за реформи в образователната система е назряла от години. Но намаляването на броя на университетите чрез сливането им е механично действие, което няма да повлияе забележимо върху качеството на висшето образование. Действие, което ще отнеме неоправдано време и ресурси.

Вместо намаляване на количеството на висшите учебни заведения, би трябвало с предимство да се търсят пътища, водещи към израстване на качеството на висшето образование. Споделяме нашето виждане за някои от тях:

  • Създаване на интегрирани програми по новоизгряващи професии и/или съвременни технологии и методологии, които са ключови за утвърдените професии.
  • Разширяване пробива в сътрудничеството с чужди университети.
  • Изграждане на доверие между университетите и бизнеса до ниво възлагане на разработки от страна на бизнеса.
  • Предоставяне на възможност на браншовите организации да участват в оценка на програмите и на нивото на подготовка на завършващите.Прочетете цялата позиция тук.
    unnamed - Copy
Details

Собствената марка на Lidl – Vemondo, с две награди за веган бранд

Vemondo (1)Първите климатично неутрални веган продукти на Lidl се класираха на първо място в две ключови категории на International V-Label Awards: „Устойчивост“ – присъждана от 15-членно експертно жури с представители от медии и неправителствения сектор, и „Специалната награда на публиката“ след проведено гласуване от 40 000 потребители.

 

Прочетете повече

Details

Пощенска банка генерира забележителен напредък в отговор на Принципите за отговорно банкиране

Успехът идва благодарение на широкообхватните екологични, социални и добри управленски практики, които финансовата институция прилага в дейността си.

Postbank_PR

Пощенска банка отчита значителен напредък в бизнес дейността си, свързана с прилагането на Принципите за отговорно банкиране (Principles for Responsible Banking, PRB) в рамките на Финансовата инициатива към Програмата за опазване на околната среда на ООН (UNEP FI). Прогресът по различните точки е представен в Доклад на институцията, изготвен през 2021 г. и отразява всички съвременни практики, цели и ключови индикатори за резултатност, които тя предприема и реализира в знак на постигане на цялостно благосъстояние, и в унисон с устойчивото си развитие във финансовия сектор.

Прочетете повече

Details