Д-р Христина Клисурова от „Зелени Балкани“ за нелегалната търговия на редки видове

 


Д-р Христина Клисурова – Ветеринарен лекар и връзки с обществеността в сдружение „Зелени Балкани“

Активно координира връзките с обществеността, медии и държавни институции. Отговаря за дарителската и осиновителната програма на Спасителния център. Организира информационни кампании за опазването на редки видове.


 

Каква е целта на Сдружение „Зелени Балкани“?

Ние работим за опазване на природата на България и Балканския полуостров, в няколко направления: опазване на биоразнообразието; възстановяване на местообитания; устойчиво управление на природните ресурси; подобряване на природозащитната политика и законодателство; екологично образование.

Вие сте една от най-уважаваните екологични организации в България.

Благодаря! В 25-годишното си съществуване, Зелени Балкани се утвърди пред международните и националните институции, власти и донори като желан партньор и организация с висок авторитет. Свидетелство за това е доверието, с което се ползва организацията, членството на близо 6000 български и чужди граждани в нея, както и подкрепата на хиляди други.

Колко често се сблъсквате с проблема с нелегалната търговия на редки видове?

За съжаление все по-често, под една или друга форма – отстрел, нелегална търговия, контрабанда.

Как работите съвместно с правителството в случаи на нелегален трафик или лошо отношение към птиците?

Отговорната държавна институция е Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ), които в България са 16. Към тях подаваме всички сигнали, касаещи  нелегален трафик или лошо отношение към защитени видове.

IMG_0477

„За съжаление все по-често се сблъскваме с проблема с нелегалната търговия на редки видове под една или друга форма – отстрел, нелегална търговия, контрабанда.“

Разкажете повече програмите за защитата на папагали и на птици въобще?

Основен механизъм предлага конвенцията CITES, регламентираща търговията със защитени видове. Разбира се, често се обръщаме и към Закона за биологичното разнообразие на Р България, където в Приложение 3 ясно са посочени всички защитени видове в страната ни.

Как трябва да реагират гражданите, когато станат свидетели на нелегален трафик на птици?

Гражданите следва да подадат сигнал на РИОСВ на територията на която се намират, като за целта може да използват телефон 112. По тяхна преценка животните се конфискуват и могат да бъдат настанени в Спасителен център, където специалисти да положат необходимите грижи за тях, до момента на изясняване на случая.

Самата Вие как започнахте работа в Зелени Балкани?

Както по-голямата част от екипа ни и аз започнах като доброволец. Впоследствие – като ветеринарен лекар. Сега, близо 20 години по-късно аз не само не съжалявам за избора си, но и всеки ден намирам повод за радост и удовлетворение от работата си.


 

Световният ден на околната среда се отбелязва всяка година на 5 юни. Kostenurka_a3-page-001Това е най-важният ден от календара на ООН, свързан с опазването на природата. Националното честване за България се инициира от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД ООН).

Тазгодишната тема, провеждана под мотото под мотото “Дивото зове за живот” се фокусира върху бракониерството, незаконната търговия с диви животни или трофеи от тях, и нерегулираното рибарство, които водят до застрашаване на множество животински и растителни видове.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН провежда виртуална информационна кампания в два аспекта – публично виртуално събитие и вътрешна комуникация сред над 10 000 служители в компаниите-членове на Мрежата –  която цели да насочи вниманието върху този важен екологичен проблем и да прикани хората да променят навиците си.

Инициативата се реализира с помощта на експертния партньор сдружение „Зелени Балкани“ и подкрепата на Българската минно-геоложка камара.

svetoven-den-okolna-sreda-3-page-001