Базар на професиите 2023

24 и 25 ноември 2023 г., SofiaTech Park, зала Джон Атанасов

Базар (1600 x 900 px)

 

Поредицата от събития за младежко кариерно ориентиране на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН – „Гордея с труда на моите родители“ и „Базар на професиите“ , ще се проведе отново през ноември.

XI-то издание на „Гордея се с труда на моите родители” е планирано за 1 ноември 2023 г., Денят на народните будители. В края на месеца, на 24 и 25 ноември 2023 г., деветия „Базар на професиите“ ще затвърди позицията си на най-голямото публично изложение за представяне пред ученици на професии от компании и професионалисти.

В събитията се включват компании, организации и професионалисти, които споделят опита си чрез презентации, участие в дискусии, работилници и директни разговори с децата и младежите.

 

„Базар на професиите” е най-голямото публично изложение за представяне пред ученици и студенти на професии от компании и професионалисти. Той е продължение на „Гордея се с труда на моите родители”, но показва и професии извън рамките на компаниите – традиционни, но значими за обществото като лекар, учител, писател, както и нови и придобиващи широка популярност, и такива, които се очаква да бъдат необходими и търсени в бъдеще. Проектът е предназначен за деца и младежи между 10 и 23 г. възраст.

Още от първото си издание „Базар на професиите” е разпознат от бизнеса като общественополезна инициатива и днес компаниите и организациите обогатяват участието си чрез включване с няколко формата – изложбени щандове, работилници, индивидуални лекции и участие в дискусии. Различните форми на интеракция с младежите правят досега им до професиите запомнящ се.

Защо компанията ви да участва в Базар на професиите 2023?

Вътрешен фокус:

 • Ангажиране на служителите по нестандартен и нов начин;
 • По-добро познаване и осмисляне на корпоративните ценности и приоритети;
 • Създаване на чувство за значимост, съпричастност и принадлежност у служителите;
 • Активиране на вътрешните комуникации и тези към близките общности.

Външен фокус:

 • Утвърждаване на компанията като желан работодател;
 • Нетрадиционно представяне на компанията, дейността и основните професионални направления пред външни публики;
 • Засилване на интереса на младежи към ключовите професии в компанията;
 • Достъп до младежка аудитория.

Какво полуават компаниите?

 • Обща визия и комуникация на програмата;
 • Насоки за представяне на професии;
 • Възможност за представяне на професиите от една компания публично пред младежка аудитория – щанд, работилница, лекция;
 • Възможност за приобщаване на и позициониране пред училищата, с които компаниите работят;
 • Експертна подкрепа от екипа на БМГД и BookMark;
 • Публичност и отразяване на компанията и на нейния принос за ранното професионално ориентиране;
 • Възможност за разпространение на видеата в библиотека на МО.

Базарът на професиите дава възможност за по-голяма видимост на компаниите, социална отговорност към образованието и младежката професионална ориентация като тема и присъединяване към проект с обществен принос.

Такса участие за компаниите в «Гордея се с труда на моите родители» и «Базар на професиите»:
 – за членове на БМГД: 2000 лв.
 – за компании не-членове: 2500 лв. 
Ранно записване и плащане на такси до 30 май 2023 г
 – за членове на БМГД: 1400 лв.
 – за компании не-членове: 2000 лв.

Такса участие за компаниите САМО за Гордея се или Базар на професиите:
 – за членове на БМГД: 1500 лв.
 – за компании не-членове: 2000 лв.
Ранно записване и плащане на такси до 15 май 2023 г. – 30% отстъпка
 – за членове на БМГД: 1000 лв.
 – за компании не-членове: 1400 лв.

За повече информация за проектите, свържете се с нас на  secretariat@unglobalcompact.bg