Много усмивки и нови мечти на “Детски базар на професиите”

 

ognianВторото издание на “Детски базар на професиите” събра над 1600 посетители на 25 и 26 ноември в Националния дворец на културата. В събитието взеха участие 35 лектори от различни професионални области, а на 13 щанда децата се докоснаха до макети и инсталации, представящи дейностите на някои от специалистите.

Детският базар е част от програмата “Гордея се с труда на моите родители” на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. 

“Изборът на професия трябва да бъде отговорен и информиран. За целта на децата е необходимо да се даде възможност да се запознаят с различни професии и да разпознаят своя бъдещ път за реализация”, каза Огнян Траянов, председател на националния съвет на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и изпълнителен директор на „ТехноЛогика” ЕАД, по време на откриването на “Детски базар на професиите”. “Виждаме, че над половината от завършилите висше образование не работят по специалността си. Това е загубен личен ресурс, но се отразява и на обществото, защото в тези години от развитието си младежите не са се реализирали. Това е, защото не са се подготвили по най-добрия начин”, допълни той.

Инициативата срещна подрастващите с инженер, писател, ветеринар, актьор, фармацевт и още многоfotorcreated други специалисти, които разказват за своя опит и за особеностите на професиите си. Отделно от практически кътове, където чрез интерактивни демонстрации и работилници децата се запознаха със същността на различни професии, малките посетители имаха възможностт да присъстват на над 40 лекции, представени от общо 35 лектора, които представиха разказаха за своите професии по цветен и любопитен начин и дадоха съвети за кариерно ориентиране. 

“Проектът „Гордея се с труда на моите родители” отговаря на ценностите и корпоративната култура на компанията ни. Оценяваме участието си като много полезно за децата, техните родители и организационния екип. Обмяната на опит с други компании, в които проектът се реализира от няколко години, беше един от най-важните елементи. Приятно е да се работи с колеги, осъзнали социалната отговорност към обществото и бъдещето”, каза Деница Борисова от Фесто Производство ЕООД, които за първа година се включиха в проекта.

След Детския базар за компаниите остава удоволетворението, че са били полезни и са спомогнали за ранното кариерно ориентиране на малките гости. Отговорният бизнес, разпознавайки своята роля, даде възможност на колкото се може повече деца да се запознаят с ролята на труда и съзиданието като основа за удовлетворение, самочувствие и реализация.

cover