Целите на устойчивото развитие: възможността за промяна на нашето време 

Статия на Лизе Кинго, изпълнителен директор на Глобалния Договор на ООН, публикувана на 26 април 2017 от Силиконовата долина на Индия.

Lise-KingoДобре дошли в Антропоцена: Епохата на човека. Геоложката епоха, в която човешкото влияние се очаква да остави своята следа в геоложката история, дълго след като градовете ни са вече разрушени. Тя заменя Холоцена – ера, започнала преди 10 000 години, след края на втората ледена епоха. На ръба на тази Епоха на човека, настоящата икономика е довела до серия от притеснителни събития – промяна на климата и екстремни метеорологични условия, изчерпване на природните ресурси, заплаха за продоволствената сигурност, биоразнообразието, липса на достъп до обработваема земя, чист въздух и вода, миграция в големи мащаби, антимикробна резистентност (устойчивост) и стремглаво нарастване на заболяванията, свързани с начина на живот. Довела е и до неприемливи нива на крайна бедност и неравноправност по света. Фактът, че трябва да променим нещо е извън всякакво съмнение. Мащабът на тези предизвикателства изисква промяма от подобен ранг. Ще са нужни значителни креативност и усилия, за да се насърчават необходимите промени за елиминиране на бедността, намаляване на неравноправието и опазване на планетата.

Готови за предизвикателството

През 2015 г. световните лидери в ООН приеха Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и свързаните с нея Цели за устойчиво развитие. Заедно, те зададоха амбициозна и трансформираща визия за мир и просперитет на здрава планета и най-важното, начертаха път, по който това да бъде постигнато. Общопризнато е, че за да се извършат такива радикални и бързи промени, всички сектори на обществото трябва да си сътрудничат, като бизнесът се разглежда като неразделна част от плана. Частният сектор дава креативността и екпертизата, необходими за подпомагане на мащаба и развитието на основните технологии и иновации, които могат да изпълнят целите на Програмата до 2030 г. Постигането на тази визия няма за цел спиране или забавяне на развитието. Тези 800 милиона души, които живеят с по-малко от 1 долар на ден, се нуждаят от икономически напредък, който да ги измъкне от бедността. Това, от което се нуждаем, е развитието да стане наистина устойчиво и приобщаващо за всички. От бизнес лидерите до обикновените хора – светът трябва да знае, че това е напълно възможно. 

Заедно можем да променим живота на милиарди хора

Има три основни послания, които бих споделила с бизнес общността, както в Индия, така и в световен мащаб:

Първото е, че Глобалните цели представляват най-голямата възможност за нашето време. Те са пътеводната звезда за това, което е нужно за решаването на най-големите предизвикателства на човечеството и за подобряване живота на милиарди.

Второто послание е, че изправянето пред тези предизвикателства открива възможности за бизнеса. Неотдавнашният доклад на Комисията за бизнес и устойчиво развитие (на който имах честта да бъда комисар) стигна до заключението, че постигането на Глобалните цели ще доведе до най-малко 12 трилиона щатски долара за пазарни възможности и ще генерира 380 милиона нови работни места до 2030 г.

Има огромни възможности за значителни иновации и нови бизнес модели. Например: намаляването на отпадъците по хранителната верига е на стойност 155-405 милиарда щатски долара на година, достъпни жилища (650-1080 милиарда долара) и затворени (кръгови) бизнес модели (475-810 милиарда долара). Първите, които свържат своя бизнес с глобалните цели, ще имат предимство в сферата на устойчивостта от пет до петнадесет години.

Последното и най-важно послание е, че всичко това трябва да се направи спешно и няма да е лесно. Крайният срок – 2030г.- не е толкова далеч в бъдещето и трябва да променим статуквото сега. В период от нашата история сме, когато промените, за които се е говорило и са били предвиждани, сега са реалност, а предизвикателствата пред нас са сложни и системни. Постепенните иновации не успяха да постигнат необходимия напредък. Истинските пробиви в областта на иновациите притежават потенциала да ни въведат в нов икономически ред, който е по-социален, оптимизиран, интегриран и кръгов.

Всичко е възможно

Това е вълнуващо за иноваторите и предприемачите. Най-добрите умове от сферата на устойчивостта се съюзяват с тези начело на иновациите, за да създадат променящи технологии. Свидетели сме как иновативните технологии в редица области позволяват вида и мащаба на промените, необходими за постигането на тези цели. От големите бази данни, изкуствения интелект до безпилотните превозни средства, 3D печат и синтетична биология, имаме потенциала радикално да преобразуваме живота, бизнеса и глобалната икономика. Можем да се възползваме от тези технологични постижения в услуга на устойчивото развитие, като същевременно гарантираме отговорно справяне с възможните непредвидени последици.

Индия като географско предизвикателство и възможност

Можем да постигнем значителен напредък като се фокусираме върху Индия. Дом за 1,2 милиарда души, от които почти 1/3 живеещи в бедност, Индия е изправена пред редица предизвикателства, свързани с устойчивостта, относно всички 17 цели. Всъщност, 50% от постигането на Глобалните цели ще дойде от постигнатия напредък в Индия.

За щастие, Индия има просперираща икономика със среден икономически ръст от 2,26% и приток на чуждестранен капитал от над 31 милиарда долара. Нейното ръководство е готово за предизвикателството. Докладът за глобалните възможности за 2016 г. показва, че индийските бизнес лидери са особено запознати както с глобалните цели, така и с възможностите за справяне с тях, и имат силна вяра в капацитета за икономически и технологични промени. Важно е, че Индия демонстрира осъзнатост в действията: през 2015 г. страната стартира програмата „Дигитална Индия“, която ще въведе високоскоростен интернет в провинционалните райони на Индия .

Присъедини се към движението

Това, че можем да се възползваме от възможностите в този критичен регион и да видим как Индия вдъхновява действия на други места, ми вдъхва голям оптимизъм. Искаме най-амбициозните и смели компании и иноватори да се присъединят към мисията за превръщането на глобалните цели в местни бизнес възможности, както в Индия, така и по света.

Последният въпрос оставям на Вас: в Епохата на човека, как ще допринесете към промяната?