ЕКСПЕРТ КОМУНИКАЦИИ И ПРОЕКТИLN_BGR_LOGO

Сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН”

 

Ако си убеден, че от нас зависи да живеем в едно по-добро общество;
Ако вярваш, че мисията на човека е да бъде полезен;
Ако си мечтател, творец, ентусиаст;
Ако си с човек с хъс и енергия;
Ако думата „устойчивост“ не е нещо непознато;
…тогава търсим точно теб.
Очакваме Ви!

Отговорности

 • Поддържа и развива комуникационните канали на Мрежата (уеб страница и актуални профили в социалните мрежи, периодични бюлетини и др.);
 • Създава информационно съдържание за комуникационните канали;
 • Поддържа база данни с контакти с журналисти и медии;
 • Изготвя текущ пресклипинг на всички прояви в набелязаните области – на Секретариата и/или на членовете на Мрежата;
 • Участва в организирането и изпълнението на събитията и проектите на Мрежата;
 • Подпомага технически работата на Секретариата на Мрежата и работата по съвместни проекти;
 • Превежда писмено и устно от и на английски език;
 • Организира подготовката на заседания на управителните органи и работните групи като осигурява необходимите материали и координира участниците за времето, мястото и дневния ред;
 • Предава и получава информация по надлежните канали, приема и изпраща емейли и писма, обработва и систематизира получената информация и я докладва на съответните лица;
 • Изготвя, приема и предава документи и протоколи за обсъждане, съгласуване и подпис;
 • Поддържа архив и е-архив на организацията;
 • Осигурява снабдяването на Секретариата с канцеларски и други материали, организира подреждането и поддържането на офиса в съответствие с изискванията, включително плаща текущо всички сметки и почиства офиса;
 • Поддържа актуални всички административни и финансови документи, необходими за текущата работа;
 • Подсигурява информирания избор на доставчици на услуги или стоки за нуждите на организацията и нейните проекти, впоследствие поддържа и контролира процеса на доставки.

Изисквания

 • Висше образование в областта на хуманитарните и социални науки;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Отлични комуникативни умения (писмена и устна комуникация);
 • Отлични умения за работа с MS Word, MS Powerpoint, WordPress;
 • Мотивация, креативност, инициативност, самостоятелност.

 

За предимство се счита:

 • Опит в сферата на и интерес към устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност;
 • Познаване на организацията и принципи на Глобалния договор на ООН;
 • Опит в сферата на комуникациите;
 • Умения за работа с PhotoShop.

 

Нашето предложение:

 • Възможност да работите за мрежа от отговорни компании и да имате конкретен принос за устойчивото развитие в/на България;
 • Постоянен трудов договор;
 • Конкурентно заплащане.

 

Моля, изпращайте своите автобиографии и мотивационнo писмo на e-mail: coordinator@unglobalcompact.bg, в срок до 25.05.2017г. (включително).

Мотивационното писмо е задължително условие за кандидатстване. В него посочете поне едно постижение и/или текстове, с което се гордеете. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Само избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Желаем успех на всички кандидати.