Работна среща за Европейския пакт за младежта

 

Capture 20

На 29 август в Дома на Европа се проведе работна среща за изготвяне на план за действие по Европейския пакт за младежта. По време на събитието, представители на компаниите-членове на Мрежата, на държавни и образователни институции и неправителствени организации, обсъдиха заедно приоритетите, в посока на които да бъдат насочени усилията на заинтересованите страни с цел подобряване възможностите за реализация на младежите в България.

 
Работата по изготвяне на плана предстои и през септември, а в края на годината ще бъде представен на европейска среща между CSR Europe и Европейската комисия, която ще се състои в Брюксел в края на месец ноември.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е първата организация в България, подписала Европейския пакт за младежта и заедно с още 27 европейски страни ще работи по реализиране целите на Пакта.

Европейският пакт за младежта е взаимен ангажимент на бизнеса и лидерите на ЕС. Стартиран от CSR Europe, той обединява представителите на бизнеса, образованието и младежта, и европейските институции. Визията на Пакта е да бъде създадена честна и справедлива култура на партньорство между бизнеса, образованието и младежта в Европа, което да подготви младите хора за качествени работни места и отговорно гражданство.

Вижте галерия от работната среща.

Научете повече за Европейския пакт за младежта.