Огнян Траянов като гост-лектор в бизнес панела „Споделена отговорност за бъдещето“

 

20170929 Business panel

Бизнес панелът „Споделена отговорност за бъдещето“ беше част от съвместната международна конференция „Към индустрия 4.0 – технология или идеология“ на Стопански факултет към Софийски университет „Св. Климент охридски“, катедра „Икономикс“ към Университета за национално и световно стопанство,  Института за икономически изследвания при Българска академия на науките и с партньорството на Българската

Мрежа на Глобалния договор на ООН.                          IMG_1260 (2)

„Ние, отговорният бизнес сме длъжни да вдъхновим младите, да им покажем радостта  от съзиданието и творчеството.“ – Огнян Траянов 

Заедно с г-н Траянов, своя опит и експертно мнение по темата споделиха г-жа Детелина Смилкова, Вицепрезидент на ВУЗФ и д-р Мартин Бояджиев, доктор по петролни технологии, преподавател в  МГУ „Св. Иван Рилски“ и главен експерт „Иновации“ в Овергаз Мрежи.

„Когато избират къде да работят, младите предпочитат компания със КСО дейности, с висока корпоративна култура и ангажираност. Младите са прекрасни и ние трябва да намерим път към тях.“ – Детелина Смилкова

IMG_1270 (2)

Участниците в събитието имаха възможността да чуят от първо лице за това какви са критериите, които днес младите хора имат при избора си на работа, както и за проектите на Овергаз, насочени към грижата за младите.

„В Овергаз имаме много проекти с грижа за младите хора, показващи пробив в традиционната система. От „Слънчево зайче“, през Българско школо, до професионално образование, стажантска програма, конкурси за изобретатели и още куп проекти, които да мотивират и вдъхновяват младите.“ – д-р Мартин Бояджиев

По време на панела, г-н Траянов представи и приоритетите и предложенията на бизнеса и Мрежата за работата им по Пакта за младежта.

Научете повече за Пакта.