European Business-Education Summit – подкрепа на младежта

 

DOLtLBFXUAAfjhhНа 23 ноември в Брюксел, българска делегация от петнадесет души включваща представители на образователни институции, неправителствения сектор,  бизнеса и Секретариата на Мрежата взеха участие в  Конференция First European Business-Education Summit, която бе част от Европейската седмица на професионалните умения. 

Целта на тази седмица, организирана от Европейската комисия, е да се популяризира и повиши привлекателността на професионалното образование и обучение, да се насърчи мобилността на обучаемите и да се подкрепи партньорството между бизнеса и професионалното образование и обучение.

Конференция First European Business-Education Summit бe организирана съвместно от CSR Europe и Европейската комисия. Неин основен акцент бе представянето на Националните плановете за действие за изпълнение на Европейския пакт за младежта.

Седмицата на професионалните умения бе открита от г-жа Деница Сачева – Заместник-министър на образованието и науката. Според нея професионалното образование е свързващият елемент между настоящето и бъдещето. То представлява съществена част от отговора на предизвикателствата на пазара на труда. Професионалното образование трябва да подготви активни и талантливи граждани, които или сами да създават качествени работни места, или да постигнат високи нива на заетост. Така ще се увеличава общото благосъстояние и ще се намалява рискът от бедност и социално изключване. 

23755112_10155856693934120_3484736242735584767_n

По време на събитието участие взеха Антонио Таджани, председател на Европейския парламент; Етиен Давиньон, президент на CSR Europe; Мариан Тисен, еврокомисар по заетостта и социалните въпроси; Жан-Пиер Кламадио, изпълнителен директор на “Солвей”; Мария Алексио, член на борда на CSR Europe, председател на борда на CSR Hellas и директор устойчиво развитие Titan Cement и много други представители на различни сектори, както и младежи, споделили своя опит във връзка с професионалното образование и последващата реализация. 

 

23795850_1856010851080613_2710701935191589374_n

        First European Business-Education Summit бе фокусирана върху Европейския пакт за младежта, който е иницииран от CSR Europe и призовава всички компании, социални партньори, предоставящи образователни услуги и други заинтересовани страни, да създадат и консолидират партньорства в подкрепа на младежкото включване и заетост. Националният план на България по Пакта за младежта бе представен заедно с плановете на Италия, Ирландия, Франция, Украйна, Гърция, Словения и други европейски страни.

БМГД на ООН е първата българска организация, подписала Европейския пакт за младежта, с който Европейската Комисия и европейски бизнес лидери се ангажират да работят за трайно партньорство между бизнеса и образователните институции в подкрепа на младежкото включване и заетост.

Откроени бяха няколко основни послания от конференцията:

  • Нужно е младежта да се подготви за бъдещата работа за по-добра Европа и по-добър свят;
  • Изключително важни са специалните компетенции и умения и нуждата от подходящо образование, осигуряващо съответната квалификация;
  • Важен е специфичният подход към решаване на тези проблеми, тъй като са налице различни ситуации в различните страни, дори да са съседни;
  • В глобален мащаб е налице липса на т.нар. меки и базисни умения, които се считат за врата към разкриване на разнородни таланти;
  • Надграждане на усилията и сътрудничеството между бизнеса и образованието за компенсиране на пропуските в професионалните умения.
  • Необходимо е да се популяризира и подобри имиджа на професионалното образование и обучение, за да бъде приложимо в реалната работна среда, в която младежите предстои да навлязат.
  • Професионалните умения на всички нива могат да доведат до иновации и конкурентоспособност, заедно с това увеличавайки възможностите за развитие на служителите.
  • Специализирани курсове, обучение, основаващо се на съответна професия, стажове, дуално обучение, могат да отключат професионалния потенциал на младежите, комбинирайки теорията с практиката. Това в дългосрочен план носи ползи както на работодателя, така и на служителите.
  • Благодарение на доброто образование /обучените на служителите и придобитите от тях специализирани и актуални умения, компаниите са по-силни и по-конкурентоспособни, което води до устойчивия им растеж.

23755575_1856010844413947_1438595521433885962_n

Над 600те участници от цяла Европа, взели участие в събитието на 23.11.2017, показва ангажираността на европейските институции, бизнес, НПО и техните усилия да бъде популяризирано професионалното образование и обучение, както и се да повиши осведомеността за широкия спектър от възможности, които то предлага.

Бяха показани множество конкретни примери и работещи стратегии, които да ангажират и други страни с инвестиции в качествено образование, защото днешното образование определя утрешното общество.