Мрежата организира работна среща на тема привличане на български студенти обучаващи се в чужбина

28.08.2018 г.

IMG_3678По инициатива на Българската мрежа и с партньорството на Владимир Йорданов, от Coventry University, и Фондация „Дарби“, беше организирана неформална работна среща между представители на българския бизнес и настоящи и бивши студенти в чуждестранни висши учебни заведения. 

Целта на срещата беше споделяне на различните гледни точки, обмяна на опит между заинтересованите страни и отворена дискусия обхващаща възможностите и предизвикателствата свързани с привличането на българите завършили образованието си в чужбина.

IMG_3695 (2)

По последни статистически данни, за да следват висше образование, средно на година между 1600-1800 млади българи заминават за Великобритания, приблизително 1800 за Нидерландия и между 2000-2300 за Германия. Независимо от това, според опита си от работата с тази група млади хора, г-жа Бистра Илиева споделя, че голям процент от тези млади хора имат желание да работят в България след дипломирането си или да стажуват в българска компания по време на следването си в чужбина.

Владимир Йорданов от друга страна сподели своя опит и наблюдения от работата си с български студенти обучаващи се в Обединеното кралство. Според него едни от ключовите критерии, според които младите висшисти избират университет, в който да кандидатстват, са фактори като престиж, разпознаваемост и установени контакти с бизнеса. Той допълни, че британските университети имат добре изградени връзки с местния бизнес, благодарение на което студентите се възползват от редица възможности за стажове по време на обучението си. Владимир също отбеляза, че вече има наложена тенденция 20-30 % от завършилите в чужбина студенти да се завръщат обратно в България.    

IMG_3715

В срещата присъстваха и настоящи студенти, обучаващи се в европейски университети, някои от които са избрали тази година да прекарат лятната си ваканция на стаж в български компании. Участие взеха и млади хора, възпитаници на чуждестранни учебни заведения, които са избрали да се върнат в България и днес успешно се реализират у нас. Всички те споделиха мнение, че българските студенти в чужбина се интересуват от намирането на стажантски позиции в страната.

 

Стажантът е най-амбицираният служител в една компания. Той има огромното желание да покаже на какво е способен и същевременно да научи нещо ново.“    

От друга страна, като основни пречки за намирането на стаж в България младите хора изтъкнаха липсата на видимост и информация за отворените позиции, както и трудното осъществяване на контакт с компаниите. Като друго предизвикателство те изтъкнаха и битуващото сред младите хора мнение, че у нас стажовете в повечето компании са фиктивни и нямат реална полезност за младите хора.

Най-доброто за мен е там, където моят труд ще бъде оценен и ще мога да се реализирам професионално.“

Как може да осъществим връзката между компаниите, университетите и студентите и как тази връзка ще допринесе за връщането на български студенти, завършили в чужбина, е задача, решаването на която изисква съвместните усилия на всички заинтересовани страни.

Вижте галерия от работната среща тук  

За повече информация се свържете с нас на secretariat@unglobalcompact.bg