„Гордея се с труда на моите родители” 2023

 01 ноевмри 2023 г.

Базар (1600 x 900 px)

Поредицата от събития за младежко кариерно ориентиране на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН – „Гордея с труда на моите родители“ и „Базар на професиите“ , ще се проведе отново през ноември.

XI-то издание на „Гордея се с труда на моите родители” е планирано за 1 ноември 2023 г., Денят на народните будители. В края на месеца, на 24 и 25 ноември 2023 г., деветия „Базар на професиите“ ще затвърди позицията си на най-голямото публично изложение за представяне пред ученици на професии от компании и професионалисти.

В събитията се включват компании, организации и професионалисти, които споделят опита си чрез презентации, участие в дискусии, работилници и директни разговори с децата и младежите.

Основната цел на програмата „Гордея се с труда на моите родители” е да покаже на децата, че трудът е потребност и ценност, че всеки човек е необходим и полезен за обществото, независимо каква професия упражнява.

Програмата създава съпричастност с ценностите на труда и напредването в живота благодарение на лични качества, способности и натрупани знания; и дава възможност на компанията по недвусмислен начин да покаже на служителите и работниците си, че оценява техния принос пред най-важната аудитория за тях – децата им.

Тази програма е за фирми, които се гордеят с приноса си към обществото и вярват, че служителите им са не само най-ценният им актив, но и техният най-добър посланик в общността.

В рамките на проекта, децата научават много нова информация, полезна за тяхната обща култура и бъдещото им кариерно им ориентиране; изгражда се позитивна и емоционална връзка между семействата на служителите и компанията и, не на последно място, служителите придобиват самочувствие и удовлетвореност от признанието, което получават за своята работа.

Проектът има за цел и да помогне да децата в по-горната възрастова група да се ориентират в избора си на образование и професия. 

Защо компанията ви да се включи в „Гордея се“? 

ВЪТРЕШЕН ФОКУС

 • Повишаване лоялността и мотивацията на служителите и ангажиране на служителите по нестандартен и нов начин;
 • По-добро познаване и осмисляне на корпоративните ценности и приоритети;
 • Изграждане на емоционална връзка между служителите, техните семейства и компаниите;
 • Създаване на чувство за значимост, съпричастност и принадлежност;
 • Възможност да погледнат себе си и работата си през очите на децата;
 • Активиране на вътрешните комуникации и създаване на споделено преживяване на екипите.

ВЪНШЕН ФОКУС

 • Утвърждаване на компанията като добър и желан работодател;
 • Нетрадиционно представяне в медиите на компанията, дейността, основните професионални направления и постиженията на служителите;
 • Подпомагане на ориентирането на младите хора при избор на професия;
 • Засилване на интереса на младежи към ключовите професии в компанията;
 • Позитивна и трайна връзка между компанията и местните общности;
 • Споделяне на корпоративните ценности и култура със семействата на служителите.

За повече информация се свържете с нас на secretariat@unglobalcompact.bg