Бързата мода или наистина ли имаме нужда от още една фланелка?

Когато пазаруваме от еко-съобразните марки и изхвърляме непотребните си дрехи на предназначените за това места, допринасяме за по-чиста природа

 

Fast fashion 2

Снимка: The good fill

Замисляли ли сте се от какво са направени дрехите ви, кой ги е произвел и какво се случва след като ги изхвърлим?
Истината зад модната индустрия всъщност съвсем не е красива и този бранш е един от петте най-големи замърсители на околната среда. Последните проучвания сочат, че именно тази индустрия генерира повече парникови газове от въздушния и морския транспорт взети заедно, а делът ѝ от цялото количество произведени отпадни води, възлиза на 20 %. На нея дължим и 92 милиона тона отпадъци на сметището всяка година. Безспорно отговорността е у производителите, но поведението ни като потребители също има значение. 

Потреблението зависи пряко от търсенето на пазара: напоследък купуваме все повече дрехи, които носим все по-кратко време. Често се изправяме пред препълнения гардероб и въпреки това изпадаме в колебание какво да облечем. Периодично го опразваме и прибягваме до магазините, за да се „подновим“, и пазаруваме още и още, изоставяйки старите дрехи с размах. Ала какво се случва после с тях?

Обикновено те биват захвърлени в депа или изгаряни. Микрофибърните текстилни отпадъци не се разграждат и последствията са ясни – замърсяват почвите и въздуха. Добрата новина е, че има решения срещу високите темпове на замърсяване:

От една страна са производителите – те залагат все повече на отговорното производство без разхищение на ресурси, замърсявания и използване на детски труд, а някои оползотворяват текстилните отпадъци и ги вкарват в повторна употреба.

От другата страна сме ние като потребители. И имаме главна роля.

Един път като гласуваме чрез портфейла си купувайки само ако наистина имаме нужда и то продукти на именно тези отговорни компании и марки и втори път като даряваме или изхвърляме стари дрехи и ненужния текстил разделно  на правилното място. По този начин можем да вдъхнем нов живот на дрехата или да подпомогнем с нея някой друг.

Fast fashion 4 София

Системите за обработка на текстил се използват на няколко места в България, а столицата е сред градовете, в които наскоро бяха поставени нови двадесет контейнера за изхвърляне на текстил. И вече нямаме извинение да изхвърляме ненужните дрехи в общия контейнер. Можете да намерите такива контейнери в почти всички квартали на София – Витоша, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Оборище, Слатина, Средец, Триадица. Пълният списък с точните адреси е тук.  Събираните дрехи ще бъдат транспортирани от специализирани компании, ангажирани със сортиране на съдържанието.

Забави, забави

Бързата мода вече излиза от мода и забавя темпото.

Но за да се случи това и да спрем да разтягаме планетата, ние потребителите трябва да изиграем своята роля.

Като потребяваме съзнателно и отговорно четейки етикетите преди да купим.
Като търсим естествени, нетоксични материи, етично производство и отговорни компании.

Информираният и отговорен избор е в наши ръце.

 

* Бъpза мода – бъpзи тенденции, бъpзи промени, бъpзи покупки, евтини дрехи и бързи печалби, бъpзо остаряване на моделите, кратък живот на дрехите, огромен екологичен отпечатък.

Отговорният избор – проект на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, насочен към отговорното потребление и производство. С неговата реализация Мрежата се стреми да покаже, че в своето ежедневие всеки от нас гласува за един или друг производител, като купува неговия продукт и го насърчава и по този начин влияе и пренарежда пазара. Тръгвайки от осъзнаването на отговорността и правата им като потребители, цели да постави гражданите в активна позиция като изгради в тях самочувствието, че ежедневните им постъпки и избори имат значение.   

Източници:

UN Environment & “Beat Plastic Pollution” campaign 

Сайт на Столична община и списък на пунктове: https://www.sofia.bg/waste