По случай 5 юни – Световен ден на околната среда, Българската мрежа публикува редица кратки истории, свързани с тематиката на събитието тази година, „Замърсяване на въздуха“. Статиите са продукт на UN Environment. 

 

Замърсяване на въздуха – опознай врага си

 

Снимка: Reuters

Понякога не го виждаме, но замърсяването на въздуха е навсякъде около нас.

Може би си мислите, че то не ви оказва влияние, защото не живеете в град, обгърнат от смог. Е, по всяка вероятност грешите. Статически, девет от десет човека в световен мащаб са изложени на нива замърсяване, надвишаващи допустимите стойности определени от Световната здравна организация. Това означава, че с всеки дъх, който си поемате, вие вдишвате микроскопични частици, които атакуват вашите бели дробове, сърце и мозък.

Какво е замърсяване на въздуха и от къде идва то?

Замърсяването на въздуха води началото си от редица фактори, голяма част от които са резултат от човешката дейност:

  • Изгарянето на горива като въглища, за производство на електроенергия, или петрол и дизел за задвижване на нашите превозни средства
  • Индустриални процеси, особено такива в химическата и минна индустрии
  • Селско стопанство, което е основен замърсител с метан и амоняк
  • При обработката на отпадъци, особено що се отнася до сметищата
  • Вулканични изригвания, пясъчни бури и други природни процеси

Всички тези източници изхвърлят в атмосферата широка гама от отровни субстанции, всички от които са вредни за човешкото здраве.

Задръстването в час пик е очевиден фактор за генериране на локално замърсяване, но замърсени въздушни частици могат да пропътуват голяма дистанция, понякога дори да прекосят континенти при специфични природни условия. Никой не е в безопасност.  

Какво ни причинява замърсяването на въздуха?

Замърсяването на въздуха е обявено за огромна глобална епидемия, причиняваща един от девет смъртни случаи. То също има и значителен негативен ефект върху климатичните промени и икономиката.

Здраве

Около седем милиона души всяка година умират заради причини обвързани със замърсяването на въздуха. Трите най-големи убиеца пряко свързани със замърсения въздух са сърдечният удар (причинил 2.2 млн. смъртни случаи), сърдечните заболявания (причина за 2.2 млн. смъртни случаи) и болестите на белите дробове и раковите заболявания (причинили 1.7 млн. смъртни случаи).

Замърсяването на въздуха е причина за:

  • 25 % от всички смъртни случаи и заболявания свързани с рака на белите дробове
  • 17 % от всички смъртни случаи и заболявания свързани с остра инфекция на долните дихателни пътища
  • 16 % от всички смъртни случаи причинени от сърдечен удар
  • 15 % от всички смъртни случаи и болести от исхемична болест на сърцето
  • 8 % от всички смъртни случаи и болести причинени от хронично обструктивно белодробно заболяване

Според проучване на УНИЦЕФ, вдишването на замърсен с определен тип частици въздух може да доведе до нарушаване на мозъчната тъкан и да наруши когнитивното развитие при малките деца – с доживотни последици.  

Проучвания са свързали замърсяването на въздуха с по-ниски нива на интелигентност, което може да бъде еквивалент на една загубена учебна година и да доведе до повишен риск от деменция, като при хората живеещи в близост до натоварени пътни артерии, този риск нараства 12 пъти.

Икономика

Ако сте достатъчно големи късметлии да не сте изложени на негативните последици от замърсяването на въздуха, въпреки всичко то може да ви удари в джоба. Замърсяването на въздуха създава тежест за системата на здравеопазването, което струва пари на данъкоплатците.

Европейската агенция за околна среда установи, че емисиите от 14 000 предприятия в Европа са стрували на обществото и икономиката близо 189 милиарда евро през 2012 г.

Ако не предприемем превантивни действия, тези финансови измерения ще се повишат.

Климат

Много от замърсителите на въздуха също причиняват глобално затопляне. Вземете например черния въглерод, който произвеждат дизеловите двигатели и изгарянето на отпадък. Черният въглерод е смъртоносен, но в същото време е и краткотраен замърсител на климата. Ако намалим емисиите на такива замърсители, бихме могли да забавим глобалното затопляне с до 0.5 °C през следващите няколко десетилетия.

Метанът, основен продукт на земеделието, обаче е различен. Емисиите съдържащи метан са пряко свързан причинител на астма и други респираторни заболявания.

Къде замърсяването на въздуха е сериозен проблем?

Според базата данни на Световната здравна организация 97 % от градовете в средно и слабо развити страни, населявани от над 100 000 души, не отговарят на стандартите за качество на въздуха. Във високо развитите страни, този показател е 40 %.   

Тук ще намерите информация и за вашия град.

 

Графика: UN Environment

Графика: UN Environment

Какво може всеки един от нас да направи?

Например, като намалим консумацията на месо и млечни продукти, можем да намалим вредните емисии метан.

Като компостираме излишната храна и градински отпадък и рециклираме неорганичния отпадък.

Като използваме чиста енергия за отопление, готвене и транспрот.

Като се придвижваме с градския транспорт, колело или пеша. Дизеловите превозни средства, и особено по-старите такива, са огромен замърсител с черен карбон, който е канцерогенен и причинява негативни последици за климата на Земята.

Като изключваме осветлението и електроуредите, които не използваме в момента и използваме енергийно ефективна техника.

 

 

 

Гледайте и тези няколко кратки анимирани клипа за повече информация по темата

> I don’t drive during rush hour

>I walk to work

>I drive an electric vehicle

>I compost my waste

>I recycle my waste

>I don’t burn waste

>I use renewable energy to power my home

>I use clean energy to cook

>I check my air pollution levels

>I turn off lights and electronics not in use

 

Източник: UN Environment