Българската мрежа споделя опит с руските си колеги

 

default-15d1Руската мрежата на Глобалния договор на ООН заедно с най-голямата руска информационна агенция Ведомости организираха национален форум по устойчиво развитие на 22 май 2019 г. в Москва.

Целта на форума бе да насочи вниманието към широк кръг от въпроси: принципи и модели за развитие на устойчиви стратегии и бизнес планиране, бизнес мотивация за постигане на Целите за устойчиво развитие, диалог между руските и международните компании за намаляване на разликата в нивото на интеграция на ценностите и принципите на устойчивото развитие в корпоративната система за управление.

Като организация, която работи активно по Целите за устойчиво развитие, Българската мрежа беше поканена да участва, за да сподели своята работа с международните си колеги. Гергана Петровска в качеството си на представител на Националния съвет на Мрежата участва като лектор в конференцията в панел „Бизнес стратегия и корпоративна система за управление по устойчиво развитие“ и сподели българрския опит за работа по Целите за устойчиво развитие, Стратегическия план и колективните проекти. Международното признание за Българската мрежа показва, че натрупания ценен опит, с който тя разполага, представлява интерес за чужди мрежи и компании. Участие в събитието взеха и представители на правителството, международни организации, висшето ръководство на големи предприятия (руски и международни корпорации и компании), водещи банки и инвестиционни институции; ръководители на бизнес асоциации (съюзи); представители на обществени организации, неправителствени организации и медии.

default-15crПрез последните няколко години руският бизнес демонстрира значителен напредък в разбирането на характеристиките на своето участие в процесите на устойчиво развитие в различни аспекти.
В същото време по-нататъшните качествени стъпки напред изискват сериозни усилия и колективни действия. Един от етапите на консолидирано движение в тази посока беше Националният форум за устойчиво развитие – Руската платформа за дискусии и обмен на професионални мнения, насърчаване на аспектите на подобряване на корпоративните практики за устойчиво развитие, включващи нарастващ брой поддръжници на тези ценности от руските региони.