UNReport3 С оставащо само едно десетилетие до крайния срок за постигането на Целите за Устойчиво Развитие (ЦУР), изпълнителни директори призовават за смели мерки, които да коригират/изправят курса за приноса на частния сектор към каузата.

Организация на Обединените Нации, Ню Йорк, 24 септември, 2019 г. – Изпълнителни директори съобщават, че бизнесът изостава с приноса си към Целите за Устойчиво Развитие (ЦУР), според най-голямото световно проучване за корпоративна устойчивост на ГД на ООН и Accenture.

Представено от ООН в Ню Йорк проучване, UN Global Compact-Accenture Strategy 2019 CEO Study Десетилетието за Постигане на Обещанието: Призив за Действие от страна на Бизнесите–показва, че едва 21% от изпълнителните директори смятат, че бизнесът играе ключова роля в приноса към Глобалните Цели, а по-малко от половината (47%) интегрират устойчивостта в бизнес стратегиите си. Като изключим минималния прогрес и иновация в Глобалните Цели откакто бяха съгласувани и приети през 2015 г., социално-икономическите, геополитическите и технологичните притеснения през последните четири години са затруднили изпълнителните директори да положат повече усилия за постигане на устойчивост.

Проучването изследва информация от над 1 000 изпълнителни директори начело на световни водещи UNReportорганизации. Заедно с Доклада за Напредъка на ГД на ООН за 2019 г., който разглежда близо 1 600 компании от над 100 държави, то формира най-подробното проучване до този момент относно приносът на бизнеса към Стратегията за Устойчиво Развитие за 2030 г.

Едно десетилетие за постигане на Глобалните Цели

В четирите години откакто 17-те Цели бяха въведени има ярки примери за прогрес. Например световната популация живее по-добър живот и детската смъртност при деца под 5 г. е намаляла. Въпреки това, напредъкът по повечето Глобални Цели се бави, а в някой случай дори има регрес. Днес, 700 милиона души все още живеят в абсолютна бедност, над 170 милиона са безработни и повече от 70 милиона търсят убежище. Глад, екстремни климатични явления, пренаселеност, недостиг на вода, насилие основано на пол и скок в броя на въоръжени конфликти и екстремизъм продължават да определят животи по цял свят.

Световният бизнес трябва да изиграе ролята си в предприемането на положителна промяна. Изпълнителни директори твърдят, че невижданата досега промяна в публичните очаквания мотивира бизнесите да се ангажират с устойчивост, за да могат да спечелят доверието на хората и да бъдат конкурентно-способни на пазара.

„След като устойчивото развитие се превърна в неделима част от конкурентно-способната гъвкавост на всяка организация и става все по важно за растеж, рентабилност и доверие, дойде време лидерите да гарантират, че Глобални Цели са дълбоко внедрени в корпоративната стратегия и целите на компанията,“ каза Питър Лейси, Главен Мениджмънт Директор на Accenture Strategy. „Може би технологията държи истинския ключ за прогреса в постигането на Глобалните Цели. Скоростта на дигиталните, биологичните и физическите иновации ще продължи да бъде висока в идващото десетилетие и бизнесите трябва да усвоят инвестициите и да ги поставят наравно с глобалните екологични, социални и ръководни последици“.

UNReport1Предизвикателна среда за бизнеса

Има значителни ползи за бизнеса. Днес, 99% от попитаните изпълнителни директори казват, че устойчивостта е наложително за бъдещия успех на организациите им, а 81% от компаниите вече вземат мерки за постигането на Глобалните Цели. Над 200 от попитаните компании са одобрили научно-доказани цели за климатични действия и близо толкова компании също са се задължили да намалят емисиите си на парникови газове до нетни 0% до 2050 г. Нещо повече, 63% смятат, че технологията е основен ускорител за социално-икономическото влияние на компаниите им.

Въпреки това, обещанията не  са достатъчни за достигането на повратните точки нужни за постигането на Глобалните Цели. Изпълнителните директори казват, че предприетите мерки на бизнесите не са на ниво нито със сериозността на предизвикателството, нито с миналите нива на корпоративна амбиция. Над една четвърт (28%) сочат към „липсата на пазарна нужда“ като основната бариера за устойчивия бизнес, а повече от половината (55%) казват, че срещат трудности под натиска да работят с екстремно целесъобразност на разхода докато едновременно се опитват да инвестират в бъдещи стратегически цели. Едва 44% от изпълнителните директори вярват, че нетно нулево бъдеще е постижимо за компаниите им в близките 10 години.

Силен начален тласък за следващото десетилетие

Близо три-четвърти (71%) от изпълнителните директори вярват, че с по-обстойни обещания и по-категорични действия, бизнесът може да играе ключова роля в постигането на Глобалните Цели.

Изпълнителните директори посочват три основни изисквания за ускоряване на прогреса. Първо, спешна нужда да се повиши корпоративната амбиция в самите организации, за да се приоритизират действия свързани със 17-те Цели. Второ, нуждата бизнесът, правителството, регулаторите и неправителствените организации да се съюзят, за да формират реалистични, технически възможни и базирани на наука решения за глобалните предизвикателства. И трето, да предефинират отговорното лидерство, за да помогнат на бизнеса да се превърне във водач за постигането на Глобалните Цели.

Бъдещето на отговорното лидерство

Изпълнителните директори подчертават най-важните лидерски умения, ключови за постигането на едно по-устойчиво бъдеще за компаниите:

  1. Постигане на печалба чрез цели: Нарастващите очаквания на потребителите, служителите и обществото оказват все по-голям натиск върху лидерите да се насочат към по-висшата цел за осигуряване на устойчиво бъдеще. Водещите изпълнителни директори гледат отвъд краткосрочните печалби, за да могат успешно да развиват устойчивия план и да разработят култура на отговорност и прозрачност, която да илюстрира въздействието. Те приравняват устойчивостта с основните им бизнес стратегии, кампании и инвестиции в иновацията и технологията.

 

  1. Стимулиране на екосистеми: Изпълнителните директори трябва да ангажират по-обширно бизнесите си и технологичните си екосистеми, за да намерят колективно решение за ЦУР. Имайки предвид същността и сложността на проблемите, научно-основаното лидерство ще играе ключова роля като водещо за имплементирането на дейности и резултати, както и в прилагането на технологии за провокиране на промяна.

 

  1. Личното ангажиране с устойчивост: Отговорните лидери приемат устойчивото развитие лично и усилено развиват кръговата икономика, държат хората отговорни за постигането на устойчивите цели, принуждават инвеститорите да водят тази дискусия и чрез автентичност и интегритет повеждат към положителната промяна.

 

Повече информация за доклада може да намерите тук.

За проучването

UN Global Compact-Accenture Strategy 2019 CEO Study представлява проучване продължило повече от десетилетие за устойчивия бизнес. Заедно с Доклада за Напредъка на ГД на ООН за 2019 г. , то представлява най-подробното проучване за приноса на бизнеса към Целите за Устойчиво Развитие до ден днешен. Проучването за 2019 г. черпи информация от над 1 000 изпълнителни директори от 21 индустрии и 99 държави, включително повече от 100 задълбочени интервюта и почти 1 600 старши бизнес лидери, които са отговорили на проучването за изпълнение на ГД на ООН.

 UNReport2

За Глобалния Договор на ООН

Като специална инициатива на Генералния Секретар на ООН, Глобалния Договор на ООН работи с компании навсякъде, за да приравни дейностите и стратегиите им с десет универсални ценности в сферите на човешките права, трудовите норми, околната среда и антикорупцията. В сила от 2000 г., ГД на ООН придружава и подкрепя глобалното бизнес общество в развитието на целите и ценностите на ООН чрез отговорни корпоративни практики. С повече от 9 500 компании и над 3 000 подписали организации с нестопанска цел, базирани в над 160 държави и повече от 60 Местни Мрежи, ГД на ООН представлява най-голямата инициатива за корпоративна устойчивост в света.

За повече информация последвайте @global compact в социалните мрежи и посетете сайта www.unglobalcompact.org.

За Accenture

Accenture е глобално водещ професионална компания за услуги, която предоставя широк спектър от услуги и решения в сферите на стратегия, консултации, технология и операции. Съчетавайки ненадминат опит и специализирани умения от над 40 индустрии и всякакви бизнес функции, подкрепяна от световно най-голямата мрежа за доставки, Accenture работи на кръстопътя между бизнеса и технологията, за да помогне на клиентите си да подобрят изпълнението си и да създадат устойчива стойност за заинтересованите им страни. С 482 000 души, които обслужват клиенти в повече от 120 държави, Accenture стимулира иновациите, за да подобри животи и начина, по който работи света. Посетете ни на www.accenture.com.

Accenture Strategy комбинира дълбок опит в индустрията, разширени аналитични способности и методология на дизайн водена от хора, която позволява на клиентите да действат със скорост увереност. Чрез разпознаването на ясни, действени насоки, които да ускорят конкурентната гъвкавост, Accenture Strategy помага на C-suite ръководителите да си представят и да изпълнят стратегии, които стимулират ръст по време на дигиталната трансформация. За повече информация, последвайте @AccentureStrat или посетете www.accenture.com/strategy.

Линк към пълния доклад можете да намерите тук.