ООНХюмънРайтсОрганизация на Обединените Нации, Ню Йорк, 23.11.2019 г. – Глобалният договор на ООН публикува нов доклад, който да помогне на частния сектор да развие правата на човека.

Публикацията Управлението на Бъдещето на Бизнеса и Правата на човека: Примери за Добри Практики, която ще бъде представена на Форума на ООН за Бизнеса и правата на човека 2019 в Женева, адресира въпроса как компаниите могат да внедрят грижата за правата на човека в корпоративните си стратегии и да развият ориентирани към човека решения за растящите световни предизвикателства.

„В динамично променящия се свят, правата на човека са първостепенна грижа на всички лидери. Уважението на бизнеса към правата на човека означава инвестиране в човешкия капитал: задържането на добри кадри, промотирането на различието и защитата на трудовите норми.“, каза Лизе Кинго, изпълнителен директор на Глобалния договор на ООН. „Компаниите, които уважават правата на човека, изпращат сигнал до потребителите, инвеститорите и обществото, който казва, че те могат да имат доверие на компанията и че тя има сериозно отношение към устойчивостта.“

Създадена, за да помогне на бизнеса да бъде водещ фактор в промяната, като осъзнае належащите социални устойчиви тенденции и поставя правата на човека в центъра на бизнес практиките, публикацията обхваща основни теми правата на човека,  важни за бизнес лидерите днес, а именно бъдещето на работния пазар, климатична справедливост, ефективни средства за защита и оплакване, правата на имигранти, равенство между половете, надлежна проверка и намиране на решения за бедност сред работещите.

Публикацията включва информация от Доклада за прогрес на Глобалния договор и проучването на изпълнителните директори, а също така и гради над миналогодишния доклад Човешките права: Основата на Устойчивия Бизнес, който набляга на значимостта на корпоративната имплементация на ъководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, в чест на 70-тата годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека.

2

Форума на ООН за Бизнеса и Правата на човека 2019 през ноември в Женева е най-голямото ежегодно събиране за бизнес и човешки права, с над 2000 участници от правителства, частния сектор и гражданското общество. Съветът на ООН по правата на човека основава форума през 2011 г., за да изпълнява длъжността на световна платформа за дискутиране на трендове и предизвикателства в имплементацията на Водещите принципи за бизнеса и човешките права, както и да насърчава диалог и сътрудничество по въпроси свързани с бизнеса и човешките права.

Оригиналната статия можете да намерите тук.