Solvay Sodi_Panorama_2017_1Група „Солвей“ обяви създаването на фонд за солидарност
Фондът за солидарност ще бъде създаден преди края на м. април. Той ще има статут на благотворителна фондация, ще бъде ръководен от специален съвет и ще включва независим надзор. Разплащанията ще се управляват от определени мениджъри в Солвей, при отчитане на мнението на представителите на служителите в компанията, за да се гарантира, че изплащането на средствата ще  достига до нуждаещите се бързо и ефективно.

Основният капитал на фонда ще се набира от лични доброволни вноски от заплатите на изпълнителния директор и изпълнителния комитет на Групата и от разширения висш лидерски екип, които доброволно и единодушно се съгласиха да се откажат от 15% от годишните си заплати до края на годината, за да поставят началото на тази инициатива. Председателят на Съвета на директорите на Солвей също е избрал да внесе 50% от годишната си заплата във фонда. Други служители и директори също са посочили, че обмислят да направят доброволни вноски. Солвей ще разпредели всички вноски на служителите сред нуждаещите се от подкрепа, като по този начин ще надгради положителното въздействие на тази инициатива.                     
*     *     *
„Уверена съм, че Солвей ще излезе от тези предизвикателства с екип, който е свързан помежду си, с нашите общности и с нашите клиенти повече от всякога, обясни изпълнителният директор Илхам Кадри.“ Гордея се с инициативата за доброволчество на всички висши мениджъри в Солвей,  които ще  допринесат за благосъстоянието на онези служители, които изпитват затруднения и които не могат да се възползват от нужната подкрепа в общностите и страните, в които живеят. Всъщност тези стъпки превръщат новата цел на Солвей в конкретни примери и смислени действия.“
В допълнение към тази инициатива, отделните предприятия на Солвей по целия свят продължават да допринасят за благосъстоянието на местните общности и да оказват подкрепа на здравните работници. Групата си партнира с клиентите, за да предостави така необходимите защитни шлемове за лице, вентилатори и други спешни консумативи, за да помогне за подобряване на здравните грижи и на медиците от първа линия в борбата с вируса. Даренията от Солвей на водороден пероксид и средства за дезинфекция на болници и аптеки, както и подкрепата от групата за местни организации с нестопанска цел и обществени организации, които се грижат за най-уязвимите групи от хора, засегнати от пандемията, са примери за решимостта на Солвей да поеме отговорна роля в обществото. 
 
Освен създаването на фонда, Солвей Соди в България подкрепя българските лекари, работници и хора в нужда чрез няколко изключително значими инициативи:
  • Дарение на 500 защитни костюма за еднократна употреба за обслужване на болница „Света Марина“ във Варна; 
  • Финансово дарение за град Суворово (инициатива на Девня варовик-филиал на Солвей Соди) – социално подпомагане за безработни; 
  • Финансово дарение за болницата в Провадия; 
  • Дезинфектанти, дарени на община Девня; 
  • Съвместни действия на фабрики в региона: Солвей Соди – дарение на 500 пакета храна за населението на гр. Девня за Великден; 
  • Деца в центрове за социално подпомагане в близост до гр. Провадия – дарения на пакети с храни за Великден;
  • Организиране на доброволна кампания за даряване на храна за семейства в нужда от гр. Девня, от служители на Солвей Соди
  • Дарения за маски: болница „Света Марина“ – 200; Община Девня 50, други болници във Варна – 100, организацията на Червения кръст във Варна – 2000 маски.