Сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН”

Екип/Секретариат
Изпълнителен директор: Дарина Георгиева
Стратегически комуникации: Елена Стефанова-Матеева

Адрес за кореспонденция
София 1407, България
ул. „Филип Кутев“ 1

Тел: +359 2 42 82 015 I +359 882 173 188
E-mail:  secretariat@unglobalcompact.bg
Уеб страница:
 www.unglobalcompact.org

Банкова сметка:

Титуляр: Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН
Банка: Пощенска банка
Сметка: BG55 BPBI 79421016 390801
Валута: BGN

Последвайте ни в:

    social-media-icons fb social-media-icons youtube social-media-icons in social-media-icons twitter