Доклад на Глобалния договор на ООН сочи, че компаниите трябва да приемат по-амбициозни цели, за да изпълнят Плана за 2030 година

CaptureПо случай 20-та годишнина на инициативата, Глобалният договор на ООН, в партньорство с DNV GL, публикува нов доклад, който разглежда прогреса по постигането на корпоративна устойчивост сред своите компании-членове през последните 20 години. 

Докладът за напредък по случай 20 години Глобален договор на ООН: Обединен бизнес в Десетилетието на действията е базиран на информация от ежегодното проучване сред членове, подкрепено от интервюта на участници от цял свят. Проучването обхваща и напредъка по внедряването на 10-те принципа в операциите на компаниите и техния принос към постигането на Целите за устойчиво развитие.

Докладът разкрива, че едва 39% от попитаните компании вярват, че имат политики, които са достатъчно амбициозни, за да допринесат постигането на Целите до 2030 г. По-малко от една трета смятат, че индустрията им се движи достатъчно бързо, че да изпълни най-приоритетните Цели от всички 17. Въпреки че 84% от компаниите, които членуват в Глобалния договор на ООН, предприемат мерки по Целите, едва 46% от тях ги внедряват в основните си бизнес операции и 37% изграждат бизнес модели, които допринасят към постигането на Целите.

Leadership1Други основни заключение от доклада са:

  • 61% от компаниите предлагат продукти и услуги, които допринасят към постигането на Целите (с 13% повече от 2019).
  • 57% измерват влиянието на действията си върху Целите, но много малко от тях прилагат същото към доставчици (13%), суровини (10%) и в използването на продукта (10%).
  • Само 29% от компаниите публично се застъпват за това колко е важно да действаме по Целите.

Коментирайки заключенията от доклада, Лизе Кинго, изпълнителен директор на Глобалния договор на ООН, каза: „С по-малко от 4000 оставащи дни до постигане на Плана за 2030 г., промяната, която трябва да видим през Десетилетието на Действията няма да се случи с частични подобрения и корекции от типа „business-as-usual”. Компаниите трябва да покажат смелост и да преобразуват бизнес моделите си, за да превърнат обещанията в действия, които могат да доведат до реални подобрения в резултатите. Сега е моментът СЕО-тата да покажат лидерството си и да гарантират, че всички компании въвеждат и уважават Десетте принципа и приемат по-амбициозни политики за постигането на Целите, за да уважат нуждите на обществото и природата.“

Реми Ериксен, президент и СЕО на DNV GL, каза: „Светът ни беше разлюлян през последната година. От шумните ученици, които протестират срещу липсата на мерки за борба за климатичните промени до притеснителната нова нормалност, причинена от пандемията и най-скорошните викове за равноправие и правосъдие по света. Всичко това ни напомня, че Целите за устойчиво развитие не са просто идеи към които да се стремим, а са абсолютно фундаментални за създаването на праведно общество, с равни възможности за всички на планета, която е годна за живот. Заключението на доклада е в Десетилетието на Действията компаниите трябва да погледнат дълбоко и да видят къде не правим достатъчно и да наложат цели, които са конкретно дефинирани за всяка индустрия.“

Можете да прочете целия доклад тук.

Leadership2

Тази статия беше изготвена по материали от сайта на Глобалния договор на ООН – тук.