KauflandKaufland, заедно с всички компании от групата Schwarz, се присъедини към инициативата на Глобалния договор на ООН (UNGC) за отговорно корпоративно управление. Търговската верига поема ангажимент да следва и прилага в своята дейност десетте принципа на ООН, разделени в четири основни категории – права на човека, социални стандарти, околна среда и борба с корупцията.

„Приветстваме Kaufland в световното движение на отговорния бизнес – Глобалния договор на ООН. Убеден съм, че Kaufland България като голяма и  обществено отговорна компания ще допринесе за утвърждаване на обединяващите ни принципи и ценности в българското общество, ще бъде пример и за други фирми от сектора, ще откликва и стимулира потребителското търсене на стоки, произведени с грижа за природата и хората, ще подкрепя благородни каузи и инициативи, ще доказва съществения принос на бизнеса като сила за добро.”, каза председателят на Българската мрежа на Глобалния Договор на ООН Огнян Траянов по повод присъединяването на компанията към инициативата.

“За нас да бъдем част от Глобалния договор на ООН е естествено продължение на действията, които предприемаме всеки ден като личности и като служители на Kaufland, както и израз на ценностите, на които нашата компания се основава“, коментира от своя страна изпълнителният директор на Kaufland България Иван Чернев.

Присъединявайки се към Глобалния договор, Kaufland за пореден път утвърждава позицията си на социално отговорна компания, чийто политики и инициативи многократно доказват стремежа на веригата към устойчиво развитие.

Като един от най-големите работодатели в страната с над 6000 служители Kaufland България последователно доказва своята ангажираност по отношение на социалните стандарти. Всеобхватни са действията на компанията, свързани с опазването на околната среда и природните ресурси. Част от тях включват екологично отговорното изграждане на хипермаркетите от веригата и поддържането на асортимент с продукти, които покриват най-високите стандарти и сертификати за качество. През последните години Kaufland България е вложила над 16 млн. лв. в политики, свързани с опазването на околната среда, като фокус са инвестициите в енергийна ефективност. Приоритет е и намаляването на пластмасата за еднократна употреба. В България търговската верига прилага и следва стратегията срещу замърсяването с пластмасата на групата Schwarz – RЕset Plastic, като в дългосрочен план целта на компанията е да намали употребата на пластмаса с минимум 20% до 2025 г. и да има 100% рециклируеми опаковки на продуктите собствена марка.

Глобалния договор на ООН е най-голямата световна инициатива за устойчиви и социално отговорни политики в бизнеса. Приемайки да следва принципите на устойчивост по смисъла на инициативата, Kaufland гарантира прилагането на съответния модел за устойчиво развитие в цялостната си дейност. Всички страни, в които веригата присъства, издават своите годишни доклади за устойчиво развитие, като доказателството за спазването на поетите към Глобалния договор ангажименти.

За Глобалния договор на ООН

UN Global Compact е основан през 2000 година. Той се счита за най-голямата и значима инициатива за устойчивост в света. В нея за отговорен и устойчив бизнес са ангажирани над 13 000 компании от над 160 държави. Повече информация може да намерите на Интернет страницата на организацията на адрес: https://www.unglobalcompact.org/.

За Kaufland

Кауфланд България ЕООД енд Ко КД е на българския пазар от 2006 година. Веригата има 60 хипермаркета в 34 града в страната. Повече информация можете да откриете на www.kaufland.bg