КГМИ3: Добрият партньор

CGME3- Nataliya Kindergarten DSC_7063Икономическият смисъл  на чуждите инвестиции е отдавна коментирана тема в България. През последните години редица региони в страната се съживиха и успяха да открият устойчиви решения на проблемите с високата безработица и липсата на перспектива, благодарение на доброто партньорство между местните власти и големи компании инвеститори. Това сътрудничество, често носи и солидна добавена стойност за местните общности, която рядко се обсъжда, но е от решаващо значение за подобряване на живота на хората.  

С население от малко над 12 000 души, гр. Гълъбово е добър пример какво може да означава за местните общности присъствието на чуждестранни инвеститори. Една от най-големите чужди компании в региона е ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Електроцентралата има значителен принос за местната и националната икономика като произвежда около 10% от електричеството необходимо за вътрешния енергиен пазар. Освен това ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сред най-модерните и екологични съоръжения от подобен вид на Балканите и дава работа на повече от 500 висококвалифицирани експерти в областта на енергетиката.

Социалното значение от нейното присъствие в региона също е впечатляващо. От години община Гълъбово има Споразумение за социални инвестиции с компанията, по силата на който централата  инвестира ежегодно 500 000 лв. в проекти в подкрепа на местната общност. Само през последните осем години, „КонтурГлобал“ е инвестирала над 4 млн. лева в десетки социални проекти, насочени към подобряване условията на живот в общината. С осигурените от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ средства бяха модернизирани сградите и дворовете на двете детските градини в града – „Радост“ и „Наталия“. Изцяло обновена беше пострадалата от наводнение спортна зала „Енергетик“, която след направените подобрения за близо 700 000 лева, вече е домакин на регионални, национални и международни спортни събития, както и на единствените по рода си Спортни игри за хора с увреждания, които отново се спонсорират от „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

CGME3- - Lake Park DSC_0096 (1)Отново благодарение на компанията, хората на Гълъбово вече разполагат с изцяло нов парк „Езерото“, изграден в близост до язовир „Розов кладенец“. Освен с с алеите за отдих, той привлича местните жители и с двете си обезопасени игрища, където могат да се практикуват мини-футбол, волейбол, бадминтон и различни плажни спортове.  Атрактивна придобивка за града е и спортен комплекс „Енергия“, също изграден по проект, изцяло финансиран от ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Той се простира на площ около 1800 кв. м. и неговата площадка за стрийт фитнес и комбинираното игрище за бадминтон и тенис на маса са средище за  десетки младежи от Гълъбово и околните населени места.

“Щастливи сме, че ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ има възможността да подпомогне развитието на региона. Продължаваме да се придържаме към европейските практики за безопасност и отговорно да пазим околната среда. Ще продължим да оказваме подкрепа на Гълъбово със социалните си програми, за да може общината да гарантира едно по-добро утре за бъдещите поколения“, каза изпълнителният директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ Красимир Ненов.

CGME3 World Env Day eco Lessons 2019Като част от усилията, насочени към младите хора в региона, „КонтурГлобал Марица Изток 3“ подкрепя дългосрочно Професионалната гимназия по енергетика и електротехника в града. Компанията е първият изцяло корпоративен спонсор на помощник-учител по английски език по международната програма за образователен обмен „Фулбрайт“ в България. С нейната помощ, през последните пет години, децата на Гълъбово имаха възможност да изучават английски език с двама американски помощник-учители – Нина Мацумото и Кийгън Скот, благодарението на което  подобриха значително успеха и езиковите си умения. Партньорството с професионалната гимназия по енергетика не се изчерпва само с това – представители на централата често изнасят лекции на учениците в гимназията на теми, свързани с екологията, с топлоенергията, безопасността и др. Освен това неведнъж  гимназистите са имали  възможност да се запознаят с практическите аспекти на избраната от тях професия, а експерти от централата прокарват важната нишка между образованието и реалната практика.

Освен за добрата социална атмосфера в самия град, компанията  помага и на хората в околните села – Обручище, Медникарово и Искрица. През годините са направени цялостни ремонти на сградите на две от кметствата, цялостно реновирана е  здравната служба и сградата на полудневната подготвителна група в Медникарово,  Искрица се радва на нов  площад ,  изградени са  нови детски площадки за игра, стрийт фитнес, модерна закрита автобусна спирка.

В края на 2019-та „КонтурГлобал Марица Изток 3“ обнови изцяло и двора на Дома за възрастни хора, гр. Гълъбово като осигури богато озеленяване, нови настилки, пейки за отдих, маси за игра на шах и табла,  беседка за обитателите на дома. С избухването на световната пандемия от COVID-19,  компанията насочи вниманието си и към лечебните заведения в региона.  В началото на пандемията „КонтурГлобал Марица Изток 3“ дари 100 000 лева на фонд „Обединени срещу КОВИД-19“, като с част от тези средства бе подпомогната именно болницата в гр. Гълъбово, която е единственото пълноценно работещо лечебно заведение в района на комплекса „Марица Изток“.  . В допълнение, до края на месец август, централата ще осигури на лечебното заведение и допълнителни предпазни маски, костюми, ръкавици, дезинфектанти и бързи тестове. През октомври се очаква да пристигне и изключително необходима медицинска апаратура, която лекарите ще могат да използват в битката срещу вируса – 5 мултипараметрични монитора за интензивно лечение и реанимация на пациенти, както и 1 мобилен рентген за графии на бял дроб.

“Истинската перспектива за по-бързо справяне с епидемията се състои в нашите обединени сили. Подаваме ръка на болницата в Гълъбово, съзнавайки, че медиците там имат нужда от материална помощ, която да повиши стандартите на грижата за болните, а медицинските работници да са в състояние да посрещат уверено предизвикателствата, пред които са изправени“, казва Надя Синигерска – Бохорова, мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“ в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

През 2020-та Гълъбово навършва 51 години от обявяването си за град, а перспективите за  добро качество на живот на местното население остават силно преплетени с отговорността на големите инвеститори в региона. За местната власт те продължават да са добри партньори с ключов принос за развитието на региона. За местните хора са нещо повече – близки приятели с чувствителност към проблемите им и възможности за тяхното решаване.

CGME3-Sport Complex ENERGIYA DSC_0416-2