стена - 1балончетаВъпреки кризата и затруднената бизнес среда, Филип Морис България (ФМБ) взе категорично решение да продължи да изпълнява ангажимента си за устойчиво развитие, като осигури необходимото финансиране за шеста поредна година на дългосрочната програма „Забавно лято, грижовна есен“, осъществявана от Фондация „BCause“ в подкрепа на тютюнопроизводителните общности в пет региона на България – Благоевград, Кърджали, Хасково, Силистра и Шумен. Програмата стартира в началото на юли с четирите си основни направления: Oбразователно-приключенски академии за деца в училищна възраст, Академия за местни предприемачи за хора с бизнес идеи в малките населени места, обучение за учители в методите на неформалното образование и грижа за възрастните хора с предоставяне на антивирусни препарати и хранителни добавки.

Oбразователно-приключенските академии

116157453_3812545835438778_7218780159218661083_o.l“Забавно лято, грижовна есен” се осъществява шеста поредна година от Фондация BCause с подкрепата на „Филип Морис България“ ЕООД, като за този период програмата обхваща над 2300 деца, 6400 възрастни хора, 250 екипа млади предприемачи и 54 учители в 25 малки населени места на 11 общини от 5 тютюнопроизводителни региона. Програмата е пример за устойчивост в корпоративната социална отговорност, като всяка година инициативата се разширява като обхват, географско покритие, брой на бенефициенти, разнообразие от дейности и участващи партньори. Общата инвестиция от ФМБ за осъществяване на програмата от 2015 г. досега е над 1 милион лева, като тази година дейностите са адаптирани спрямо нуждите на извънредната обстановка в страната, но всички компоненти, целеви групи и партньори на програмата се запазват, тъй като общностите в отдалечените и трудно достъпни тютюнопроизводителни региони повече от всякога имат нужда от подкрепа.

83109553_1439510572897407_2524715801043271680_o (1)