lead_banner_930x250

Гордея се с труда на моите родители 2020

“Гордея се с труда на моите родители” е проект с кауза, организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Той запознава децата с най-разнообразни професии и им показва с какво всяка една от тях е интересна и полезна за обществото. Осмото издание на инициативата се провежда изцяло онлайн. Участниците ще имат възможността да направят неограничен брой виртуални “разходки” из компаниите-участници и да гледат видео представяния на избрани от тях професии.

Bulgaria_logo_rgb

Компаниите лидери, които се включват в проекта тази година

Асарел-МедетАурубисДЗИКонтурГлобал Марица Изток 3ОББ
ОвергазПощенска банкаТехноЛогикаТранспрес

Професиите, които компаниите представиха

Очаквайте: Базар на професиите 2020

Както всяка година, продължението на инициативата “Гордея се с труда на моите родители” е мащабното събитие “Базар на професиите” – най-голямото публично изложение за представяне на професии пред ученици от компании и професионалисти. То подпомага ранното кариерно ориентиране и насърчава съзнателния избор на професия на децата и младежите. И тази година участниците ще се срещнат с десетки професионалисти от различни области и ще чуят от първо лице техните истории на успеха – каква е била подготовката им, с какви предизвикателства се срещат ежедневно и какво ги кара да обичат професията си. Тази година “Базар на професиите” също ще се проведе онлайн – на 27 и 28 ноември.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

За Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Глобалният договор на ООН е най-голямата инициатива на ООН за връзка и партньорство с отговорния бизнес в сферата на корпоративната устойчивост. Световната инициатива призовава компаниите да приведат своите стратегии и операции в синхрон с универсалните принципи за човешки права, труд, околна среда и антикорупция, и да предприемат действия в полза на обществото. Частният сектор е и ключов партньор, даващ своя принос за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е най-активната организация в страната в сферата на корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие. Тя е мрежата на отговорния бизнес, която с работата си показва, че бизнесът, посредством участието си в колективни социални проекти, е сила за добро.

Базар на професиите” е инициатива, която има силата да промени живота на децата и младите хора в България. Той е най-голямото публично изложение за представяне на професии пред ученици от компании и професионалисти. Базарът на професиите е продължение на “Гордея се с труда на моите родители”, предизвикан от интереса на обществото и е израз на обществено полезната и визионерска роля на бизнеса.

От своето начало преди осем години над 7000 деца са опознали работното място на своите родители и вече знаят колко ценни са трудът и различните професии, а над 8000 са се запознали с разнообразието от професии на Базара.

 Програмата е доказателство за това, че Мрежата е пионер в иновативните практики, насочени към устойчивото развитие на обществото. 

Галерия