ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ подсигури средства за защита от COVID-19 на деца и младежи в Стара Загора и Община Гълъбово

Помощта е насочена към държавни училища и институции за деца, лишени от родителска грижа като част от програмата за Корпоративна социална отговорност на компанията

Galabovo_4Санитарни комплекти за защита от COVID-19 за възпитаниците на 5 училища в Община Гълъбово и 5 институции за деца и младежи, лишени от родителска грижа в Стара Загора  осигури ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Комплектите включват 2 маски за многократна употреба, дезинфектант и информационна листовка, илюстрирана с приказен герой, който дава указания как се поставя предпазна маска и как правилно да дезинфекцираме ръцете си.

Освен с комплектите за персонална защита, благодарение на компанията всички училища в Община Гълъбово са подсигурени и със средства за подобряване на санитарно-хигиенните условия – диспенсъри за безконтактна дезинфекция на ръце, подходящи дезинфектанти за под и повърхности, както и оборудване за прилагането им. Осигурени са и 40 таблета за подпомагане на образователния процес в случай на преминаване в дистанционен режим на обучение.

Даренията са на стойност от близо 40 000 лева и ще подпомогнат безопасния учебен процес на повече от 1200  деца и младежи и техните преподаватели в условията на продължаващата епидемия.

„Извънредното положение е време за извънредна съпричастност и помощ. Направеното дарение от ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е пример как в такива трудни моменти може да бъдем обединени и да си помагаме, полагайки максимални усилия да продължи нормалния учебен процес. Много важен е моментът да правим навреме нещата, които наистина имат значение. Позволете ми да изразя моята искрена, човешка благодарност за жеста, който правите. Изказвам възхищението си от Вас, тъй като благородството изисква преди всичко човек да притежава душевно богатство. Благодаря!” каза Николай Тонев, кмет на Община Гълъбово.

 Galabovo 7„Според нас образованието е дейност от изключително значение за общността; рискът от затруднения или прекъсване на този процес в тежките пандемични условия се оценява като сериозен такъв за цялото ни модерно общество. Затова работихме заедно с отговорния отдел в Община Гълъбово, и базирано на конкретните нужди подготвихме нужното за максималното ограничаване разпространението на вируса сред най-младите ни съседи и преподавателския състав, като същевременно подкрепим продължаването на учебната година“, каза Надя Синигерска – Бохорова, мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“ в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

В началото на септември компанията осигури санитарни комплекти и за децата на всички служители, работещи в централата. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ продължава да спазва стриктно процедурите за безопасност във връзка с епидемията от COVID-19. На територията на централата се прави постоянна дезинфекция, осигурени са допълнителни лични предпазни средства на служителите и безопасна физическа дистанция.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ се нарежда сред най-големите работодатели и най-щедрите дарители в района на Стара Загора и Гълъбово, където е базирана топлоелектрическата й централа. През последните години компанията инвестира над 4 милиона лева за проекти в полза на обществото. Основната част от средствата са предназначени за местните общности.

Galabovo_5„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа  на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.  Централата произвежда годишно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).