SDG Ambition – инструментът за връзка между КСО и бизнес целите 

Измерими ли са целите за устойчиво развитие компаниите в Десетилетието на действията?

Как да се присъедините  към отговорните компании, които работят по изпълнението на Целите за устойчиво развитие?

SDG Ambition Digital Ad 1Централата на Глобалния договор на ООН стартира акселераторската инициатива SDG Ambition, която цели да предизвика и да подкрепи компаниите-членове  да приемат амбициозни корпоративни цели, чрез които да ускорят прогреса по Целите за устойчиво развитие (SDG’s) и да засилят внедряването им в бизнес управлението си. SDG Ambition позволява на компаниите да преминат към по-реални, трансформиращи промени – отключва прилагането на корпоративни ценности, бизнес устойчивост и позволява дългосрочен ръст. 

Нуждата от SDG Ambition е явна. Светът не напредва с очакваните темпове за постигането на Целите за устойчиво развитие, но все още е възможно да поемем по траекторията на 1.5 °С бъдеще и да постигнем Целите. Затова отговорният бизнес трябва да предприемe спешни, мащабни действия, които включват всички заинтересовани страни и драстично да се ускори прогреса. Компаниите трябва да застанат зад Плана за 2030 г. и да се докажат като лидери, които искат да видят един трансформиран, нов бизнес модел и икономика, които да допринесат за създаването на по-справедлив и обединен свят за всички. Това е началната позиция, от която започва SDG Ambition.

Водена от Глобалния договор на ООН, в партньорство с Accenture и SAP, както и 3М като патронен спонсор, SDG Ambition ще упълномощи и оборудва участващите компании-членове да развият и въведат иновативни бизнес стратегии, подобряващи приноса им към Целите за устойчиво развитие. Чрез Локалните мрежи на Глобалния договор в 60+ държави, участващите компании ще оценяват настоящото им изпълнение, ще разпознават области с висока степен на риск, ще откриват нови възможности сред бизнес единиците си и ще могат да предприемат амбициозни корпоративни действия с цел постигането на SDG’s.

Какво ще научат компаниите?

  • Как стратегически да приоритизират действия, които ще ускорят постигането на Плана за 2030 г.;
  • Как да залагат цели, съобразени с конкретни показатели, които днес може да изглежда твърде амбициозни, но са от първостепенно значение за трансформацията на икономиката и обществото;
  • Как да създадат връзка между корпоративни цели и резултати, отнасящи се до SDG’s, основните корпоративни процеси и управлението на бизнеса, с материалните постижения.

Какво ще получат?

  • Разбиране на базовите въздействия върху бизнеса при създаването на цялостна стратегия за устойчивост;
  • Способност да постигат амбициозни бизнес цели, които работят за постигането на SDG’s;
  • Насоки как да се внедрят  и популяризират целите за устойчивост в бизнес единиците, чрез интеграция на производителността, базирана на “активиращи” технологии;
  • Възможност за проследяване и и комуникиране на прогреса във времето.

За кого е обучителната програма?

Шестмесечната обучителна програма SDG Ambition е отворена и безплатна за всички членове на Глобалния договор на ООН. 

В нея могат да се включат по двама представители на компания и един “посланик на високо ниво” (executive-level “Ambassador”).

Акселераторската програма SDG Ambition ще се проведе през Обучителната платформа на Глобалния договор на ООН (UNGC Learning Platform). Участниците ще получат достъп до една централна платформа, в която ще открият учебни материали, ще могат да се включват във виртуални сесии на живо и ще могат да водят дискусии с други участници.

Важни дати и срокове:

Краен срок за записване за компаниите – 16 ноември 2020 г.

Начало на програмата – януари 2021 г.

Линк за записване на компаниите

Полезни връзки:

SDG Ambition Email Banner 1