Кариерата не е стълба, по която се качваш, а пътешествие, което те учи да се адаптираш

1Разговаряме с Фондация на бизнеса за образованието (ФБО), които са наши партньори в Базара на професиите 2020, по темата за кариерното ориентиране при децата и подрастващите. Изборът на професията и поемането по пътя към нея често е предизвикателство, а динамично менящия се свят с възможности на всеки ъгъл прави задачата още по-сложна. Тук, на помощ идват възрастните, чиято роля е да насочат и подкрепят младите хора в техните търсения. В интервюто освен че очертава умения от бъдещето, Гергана Раковска – кариерен консултант, ни предоставя ценни линкове с ресурси за учители и родители.

Кой е най-важният съвет, който можете да дадете на децата, на които предстои избор на професия и кариера, както и на техните родители и учители?

Нашата мисия във Фондация на бизнеса за образованието е да подпомагаме кариерното развитие през целия живот. Това не е еднократен и безвъзвратен избор, а процес, който включва много фактори. В него е важно да се съобразим с личните интереси, предпочитания, умения и таланти, както и с възможностите за реализация и изискванията за знания, квалификация, опит, лични качества в различните професии.

По-рано кариерата се представяше като стълба, но е по-правилно да мислим за нея като за пътешествие, в което ние определяме маршрута и посоката. Винаги можем да направим завой и да променим решението си. Можем да следваме картата и да вървим по добре утъпкания път, а можем и да прекосим напряко и да съчетаем различни неща, които искаме да правим. В днешно време все повече хора са самонаети, предприемачи, които не търсят професия за себе си, а сами си създават възможности и съчетават различни занимания, с които не само се издържат, но и която им носят усещане за смисъл.  

Ако продължа метафората, в това пътешествие всички ние – и деца, и родители, и учители – се нуждаем от точен компас или с други думи – от надеждна информация, за да можем да вземаме непрекъснати решения, както и от умения, за да се адаптираме към промените.  
В интернет има огромно количество информация, която е достъпна за младите хора, но нашата отговорност като родители, учители и консултанти е да ги насочим към адекватни и достоверни източници и да ги подготвим за път с точен компас и с уменията да го използват.

Как един родител или учител да разбере от какво е привлечено детето? Как да му помогнат в случаите, когато няма изразен интерес към определена област и се чувства изгубено?

Липсата на ясно изразено предпочитание към конкретна професия, дори при завършващите средно образование ученици, за нас като кариерни консултанти не е изненадващо. Живеем в свят, който се променя изключително бързо, особено технологично, и затова е важно да насочваме младите хора към знания и кариерни умения, които ще са им полезни дългосрочно. Такива със сигурност са дигиталните умения, а също така уменията за учене, критично мислене, емоционална интелигентност, иновативност, комуникация, лидерство, предприемчивост.

Повечето деца ще имат нови професии, за които още не сме чували. До 5 години квалификацията на половината работещи по света ще бъде остаряла. Затова родителите и учителите не бива да оказват натиск и да задават посока, а по-скоро да помагат на децата да натрупат познания за различните възможни посоки и кариери. Има подходящи дейности, с които това може да се случи във всяка възраст.

Такива за по-малките ученици са Базара на професиите, срещите с родители разказващи за професионалния си път, Карнавали на професиите, различни настолни игри (карти, пъзели и др.), които ги въвеждат в света на професиите. За по-големите ученици са подходящи както консултации с кариерни консултанти, обученията за развиване на кариерни умения, а също така посещения и запознаване с реални работни места чрез дни на отворените врати, стажове, работа по проекти.

Разкажете ни за инициативите на Фондация на бизнеса за образованието и по-конкретно тази, която се реализира съвместно с български компании – Виж професиите. Как може да бъде полезна на родители и учители?

Фондация на бизнеса за образованието от 2005 г. развива кариерното ориентиране и консултиране в България, като обучава кариерни консултанти и създава съдържание за информиране на младите хора чрез различни иновативни инструменти като онлайн въпросници, геймифицирани обучения за развитие на кариерни умения, онлайн игри и други.  

През всички тези години се убедихме, че един от най-значимите проблеми за младите хора при вземане на кариерно решение е липсата на информация за същината на професиите. Над 50 000 ученици се дипломират всяка година у нас и много от тях срещат трудности да решат към каква кариера да се насочат, коя професия би била интересна и подходяща за тях.

2Платформата Виж професиите подпомага професионалното ориентиране на младежите чрез „кариерен лексикон“ за откриване на подходящи възможности и описания на различни професии.  Сайтът дава възможност на младите хора да се „срещнат“ виртуално с представители на професии, да разгледат техните работни места и да се запознаят с характеристиките и изискванията на професиите им. Посещения на работни места и срещи с представители на професии се организират трудно и рядко, особено в сегашните условия. Повечето младежи вземат решения въз основа на моди и тенденции или под чуждо влияние, без ясна представа за професията, която са избрали и доколко тя е подходяща за тях. Това води до неудовлетворение и честа смяна на работното място за младите хора, а за организациите – до разхищение на средства за подбор и обучение на служители, които скоро напускат.

Други ресурси за кариерно oриентиране, които сме създали и които могат да бъдат използвани от ученици, родители, учители, кариерни консултанти, са:

Играта е свободно достъпна на български език, с инструкции и полезни материали на сайта.

Свободно достъпна на български език за Android и IOS.