Дни за доброволчество на група Солвей 2020

Заводи на Солвей в България: Учим децата на безопасност и спасяваме детски живот!

Инициативата „С предпазен колан на задната седалка“ е изцяло по идея на българските служители на Солвей. Тя започва през 2015. През 2016 Солвей България в мащабна кампания с повече от 200 доброволци са обучени 15 000 деца. От 2017 програмата е под патронажа на президента на България. Получена е подкрепата на образователните институции, пътната полиция, червения кръст и други партньори. През годините е провеждана в различни градове, като Варна, Девня и районът винаги са били най-добре покрити.

Целта на инициативата е да се обучат децата от 1-ви до 4-ти клас на правилата за безопасност в автомобила и основните: 1. Винаги да сядат на задната седалка в автомобила! 2.  Да бъдат на специалната повдигаща седалка! 3. Да бъдат с правилно поставен колан! Вниманието се насочва към всички участващи в разяснителната кампания – служителите доброволци от Солвей България. В самата компания също има изключително отговорно отношение към безопасното пътно поведение и винаги се държи да се слагат предпазните колани от всички пътуващи в служебните автомобили.    

COVID-19 не ни попречи да продължим с кампанията през 2020. Проведохме я с новите, модерни средства за комуникация. От 23.11.2020 до 26.11.2020 тя се направи по дигиталните връзки. 24 онлайн презентации пред 3300 деца в 17 училища на варненска област направено от 25 служителя на компанията. Хиляди деца се превръщат в горди инспектори по коланите и знаят, че предпазните колани спасяват живот!

Беше предизвикателство…. но и изключително, забавно и зареждащо с много положителна енергия и детски усмивки като УЧИМ ДЕЦАТА НА БЕЗОПАСНОСТ!

Инициативата е плод на българската част на групата Солвей 25. По цял свят в международните ДНИ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВО на Солвей тази година са участвали 4700 служители и са достигнали повече от 180 000 души в най-различни програми, помощи, обучения или дарения основно в сферата на образованието.