Подновен е Меморандума за разбирателство между Глобалния договор на ООН и Българската мрежа за 2021 г.
Споразумението е потвърждение, че Българската мрежа отговарят на най-високите стандарти за качество на Глобалния Договор на ООН. Споразумението се подновява всяка година след представяне на годишния отчет на локалните мрежи.

4Локалните мрежи на Глобалния договор на ООН са движещата сила на инициативата, 10-те принципа и Целите за устойчиво развитие на национално и регионално ниво.”, заяви Оле Лунд Хансен, директор глобални  операции на Глобалния договор на ООН. “Всички компании-членове на Глобалния договор на ООН са изправени пред предизвикателства, когато работят отговорно и имат различни възможности за положително въздействие в държавите, в които оперират. Глобалният договор на ООН има нужда от силна ангажираност и действия на локално ниво, за да предизвика и подкрепи компаниите в това те да станат истински отговорни и устойчиви.”, обясни той.

Ползите от членството в Глобалния договор на ООН са ясни. Днес обществото не просто има очаквания към компаниите, то изисква и тези от тях, които не отговорят на днешния императив, рискуват доверието на хората, собствената си репутация и пазарното си присъствие. Членуването в Българската мрежа е знак и гаранция, че компанията не само признава и оперира спрямо 10те принципа, но и че развива активна дейност за постигане на Целите за устойчиво развитие на местно ниво.

“През последните 10 години Българската мрежа на Глобалния договор на ООН развива корпоративната устойчивост на локално ниво, като провежда стойностни за бизнеса проекти в сътрудничество с други заинтересовани страни. Мрежата функционира като лидер в корпоративната устойчивост и води компаниите в стремежа им за едно по-добро и устойчиво бъдеще. Като пионер на Балканите, опитът и знанието, които предлага Българската мрежа са от най-високо ниво, а добавената стойност, която носи на своите членове и партньорите си e изключително ценна.”, смята г-н Хансен.

Колкото по-етична е компанията в дейността си, толкова по-силна е на пазара. Корпоративната устойчивост и отговорност все повече се признават като преимущество от финансовите пазари, бизнес партньорите и обществото. Ако бизнесът покаже, че дейността му е чиста, зелена, интелигентна и с добри човешки ресурси, той остава на пазара, тъй като е спечелил доверието и подкрепата на заинтересованите си страни, че заедно могат да преминат успешно през настоящите турболентни времена.