annual report 2017 cover Annual report 2018  Capture      
report 2016 Otchet2015-final_print copy-page-001 copy untitled2 untitled brochure1 Untitled
Annual Report 2016 Annual Report 2015 Annual report 2014 Annual report 2013 Annual report 2012 Annual report 2011

 

Proud of 2018 ENG
Broshura na Mrezhata_ENG
Capture
proud of 2016
Brochure ENG final-page-001

Proud of My Parent’s Work’ Brochure

The brochure presents the aims and features of the project and outlines the ways for companies’ participation.

BMGD_Goals2016- Strategic plan in Eng-page-001 copy (1)

Strategic Plan 15+

The publication presents the Strategic Plan of GC Network Bulgaria on the realisation of the UN Sustainable Development Goals. The Members of the Local Network identify 10 Goals that be best influenced by the responsible business by also providing a concise review on the current situation in Bulgaria.

Goldenbook_cover_0   Златна книга на европейските КСО партьорства . Специален акцент на церемонията по връчване на Европейските КСО отличия 2013, състояла се на  25 юни 2013, е представянето на „Златната книга на Европейските КСО отличия.Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна.“Тя обединява практиките на 63-мата победители и предоставя обобщен анализ на партньорствата. Разделена е в две големи категории: МСП и големи предприятия, като всички проекти представляват съвместни инициативи на бизнеса и поне един нетърговски партьор, с цел постигане на положително социално и търговско влияния.
46    “Добрите практики на българските компании”

Изданието на Българската мрежа на Глобалния договор “Добрите практики на българските компании” цели да популяризира успешни фирмени политики и корпоративни програми в областта на зачитането на правата на човека, съблюдаоване на трудовите норми, опазването на околната среда и борбата с корупцията.

За повече информация тук .

47  Излезе от печат прегледът на дейностите на българската мрежа на Глобалния договор(ГД) през 2007-2008 г. В него са представени основни инициативи и събития, в които членовете на мрежата участваха активно.

 Годишен преглед на Глобален-договор за 2007-2008-г

За повече информация тук .